:

Cronlood nr 381

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cronlood nr 381 †

Adlad 1647-03-20, introd. 1650. Utdöd redan på 1600-talet.


  • Jakob Möller, adlad Cronlood. Värvad vid en trupp, som kom till Sverige, då danskarna lågo vid Vaxholm (1612?). Drog sedan till Ryssland, där han blev fången och efter tre och ett halvt år frigiven. Gefrejter vid Upplands regemente. Rustmästare och förare därst. Fältväbel vid ett kompani fotfolk i Tyskland. Löjtnant vid nämnda regemente. Var kapten och kompanichef därst. 1630. Avsked 1644, sedan han i 14 år tjänat under tyska kriget. Adlad 1647-03-20 (introd. 1650 under nr 381). Han var då så gammal, att han ej själv kunde komma upp på riddarhuset [Bu].

Barn:

  • Hans. Var fänrik vid Upplands regemente 16411. Löjtnant därst. 16451. Bevistade krigen i Tyskland, Danmark och Polen1. Var kapten vid nämnda regemente 1650. Var kommendant i Sandomir i Polen s. å. 2. Major s. å. i mars2. Stupade vid försvaret av Warschau s. å. i april (någon av dagarna 23–28)2. Han erhöll donation på åtskilliga gårdar och hemman i Kinds härad i Älvsborgs län 1650-12-19, men var bosatt Ösby. Gift och hade en dotter, gift med en löjtnant Falk.
  • Filip. Kapten.
  • Anna.
  • Två döttrar dessutom.

1Bu. 2Ow.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: