:

Chounfelt nr 534

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Chounfelt nr 534
Vapensköld för adliga ätten Chounfelt nr 534

Adliga ätten Chounfelt nr 534 †

Adlad 1651-05-07. † 1657.

Mårten Jostsson, adlad Chounfelt, (son av kapellanen i Pyttis Justus Stephani och Anna Mårtensdotter (Sarfve)) tjänte manligen och troget en rundlig tid vid krigshären och var kapten, då han blev adlad 1651-05-07. Fänrik vid Tavastehus läns reg. 1639, löjtnant s. å., kapten 1644. Död i februari 1657. Vid introduktionen skrives hans namn i protokollet Chaumfeldt och i förteckningen över deltagarna i 1654 års riksdag Chöenfeldt, men själv har han underskrivit nämnda riksdags beslut Chönfelt. På ett ställe i Tavastehus regementes räkenskaper kallas han kapten Könfält, vilket torde hava varit uttalet på detta säregna namn. Om han var gift och hade barn är ej känt.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Genos 46(1975), s. 54-55

: