:

Cederborg nr 1336

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cederborg nr 1336 †

Adlad 1695-08-17, introducerad 1697. Utdöd 1700-06-11.


  • Anders Björkman. Länsman i Östbo härad i Småland. Gift med Elisabet Frimolin.

Barn:

  • Jonas Björkman, adlad Cederborg, född 1645. Skrivare först vid landskansliet i Jönköping, sedan i räkningekammaren i Stockholm. Häradsskrivare i Västra härad Jönköpings län 1667-05-21. Kontorsskrivare i generalbokhålleriet 1669-10-27. Länsbokhållare i Skaraborgs län 1676-08-00. Tillika justitieborgmästare i Mariestad 1679. Häradshövding över Valle, Kåkinds, Gudhems och Vilske härader 1681. Länsbokhållare i Skaraborgs län 1682-05-29. Avsked från borgmästarsysslan 1694. Adlad 1695-08-17 (introducerad 1697 under nr 1336). Landskamrerare i sistnämnda län. Död (At (Sch).) barnlös 1700-06-11 och slöt således själv sin ätt samt begraven i Mariestads kyrka, 'där hans vapen uppsattes och varest, på norra sidan, hans fru lät över honom och sin siste man, uppsätta en svensk minnesskrift med svarta bokstäver på förgylld botten'. Gift 1689 med Christina Nilsdotter Aurell i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden i Mariestad Nils Nilsson Northman. Gift 3:o 1704 med landssekreteraren i Skaraborgs län, häradshövdingen Johan Medelin, född 1658, död 1714-10-21) , född 1651, död 1741-09-13 och begraven 1741-12-01, dotter av vice häradshövdingen i Vadsbo härad, borgmästaren i Mariestad Nils Larsson Aurell och Ingeborg Jönsdotter Elding.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: