:

Cabeljau nr 555

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten CABILJAU nr 555 †

Natural. 1652-05-31, introd. s. å. Utdöd 1655.


  • Joannes Cabiljau. Köpman från Gent i Flandern. Flyttade omkring 1570 till Leyden omkr. 1588 med hustru och barn över till England. Gift omkring 1567 med Anna von Bruggen [H. Fröding, Berättelser ur Göteborgs historia (1908).].

Barn:

  • Abraham Cabiljau, född 1571 i Leyden. Överflyttade från England till Amsterdam 1590 (H. Fröding, Berättelser ur Göteborgs historia (1908).) och var vid år 1603 en rik och förfaren handlande därst. inkom 1607 till Sverige. Direktör i Göteborgska handelskompaniet 1607 (H. Fröding, Berättelser ur Göteborgs historia (1908).) och över myntet i den nyanlagda staden Göteborg 1609. Borgmästare därst, s. å. till stadens förstöring 1612. Erhöll en kort tid i förläning Fuxerna socken, Älvsborgs län (Al.) 1610-04-10. Flyttade tillbaka till Amsterdam, men återvände vid det nya Göteborgs grundläggning 1621 och blev rådman därst. Generalkamrerare i räknekammaren 1624-05-01. Arrenderade Häringe kungsgård i Södermanland 1625–1628 och genom kontrakt 1627-05-11. Stockholms slottsladugård, vara han fick konfirm. 1628-04-28, men uppsades redan efter tre års förlopp (Al.). Direktör över skeppskompaniet i Stockholm 1630-02-18 och tillika över Söderkompaniet 1631 (H. Fröding, Berättelser ur Göteborgs historia (1908).). Död 1645 stockholm och begraven s. å. 29/4 i Riddarholmskyrkan i en av honom inköpt grav, under nr 37, på vars gravsten cabeljauska vapnet är uthugget. Han bidrog mycket till staden Göteborgs anläggande. Gift 1590 i England. med Maria van Leest, begraven 1650-07-27 i mannens grav i Riddarholmskyrkan

Barn:

  • Johan Cabiljau, naturaliserad Cabiljau, född 1600 i Gent. Jur. utr. doktor. Professor i Amsterdam. Borgmästare i Göteborg. Natural, svensk adelsman 1652-05-31, fick stadfästelse därpå s. å. 8/6, (introd. s. å. under nr 555). Död 1652 och begraven s. å. 5/12 i faderns grav i Riddarholmskyrkan. Gift med Mechtilda Haak. Hon vistades 1663-09-28 i Amsterdam och levde ännu 1682.

Barn:

  • Maria. Erhöll 1675-08-10 K. M:ts brev att bibehållas vid sina förfäders, adliga privilegier, död änka efter 1683. Gift 1:o 1663-12 i Hälsingborg med handelsmannen Peter Wehrhuijsen i hans 2:a gifte (gift 1:o med sin 2:a frus faster Anna Cabeljau), död 1675 och begraven s. å. 6/5 i Riddarholmskyrkan. Gift 2:o i Holland med Pieter van Daffelund van Roon.
  • Gustaf, studerade utomlands. Död 1655-10-00 i Amsterdam. (At(Sch).)
  • Döttrar

[EÄrätt; SBL:7 sl99,203]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: