Buchner nr 878

Från Adelsvapen-Wiki

0878.jpg


Adliga ätten Buchner nr 878 †

Natural. 1675-09-07, introd. s. å., utdöd 1708-09-29.

Släkten härstammar från Nürnberg, varifrån den överflyttade till Sachsen och upphöjdes 1554 i riksadligt stånd. Den fortlevde i Tyskland ännu i medlet av 1800-talet.1 Enligt sigill i riksarkivet av 1676 förde Johan Christoffer Buchner, i överensstämmelse med den riksadliga ättens vapen, i sköldens övre fält ett leoparderat lejon i stället för ett lejonhuvud2, och som den naturaliserade ätten skulle bibehålla sitt förra vapen, är det möjligt, att det i de svenska vapenböckerna intagna vapnet är oriktigt.

1Ka. 2Medd. av friherre H. Fleetwood.

Johan Christoffer Buchner, natural. Buchner. Sekreterare hos generalmajoren och kommendanten i Riga, sedermera fältmarskalken Simon Grundel-Helmfelt 1656. Utstod den hårda ryska belägringen av nämnda stad s. å. samt stadens blockad av litauerna hösten 1657– 1658-01-00. Sekreterare hos rikskansleren greve Magnus Gabriel De la Gardie 1659 och vid bremiska och verdiska staten 1672-05-10. Natural. 1675-09-07 (introd. s. å. under nr 878). Hans farfader hade av tyske kejsaren Rudolf II blivit adlad.

Barn:

  • Christian. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1675-07-25. Kaptenlöjtnant därst. 1676-06-15. Kapten 1677-01-22. Major 1689-02-19. Överstelöjtnant 1699-10-14. Stupade ogift 1708-09-29 i slaget vid Liesna, och utgick således med honom ätten i Sverige.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.