:

Brommenstedt nr 1367

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Brommenstedt nr 1367 †

Adlad 1698-04-08, introducerad 1700. Utdöd 1723-04-09.


  • Lars. Bonde i Bromma i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län.

Barn:

  • Petrus Laurentii Brommius, född omkring 1610 i Bromma. Student i Uppsala 1630-05-26. Prästvigd 1637. Kapellan i Sköldinge församling, av Strängnäs stift. Filosofie magister i Greifswald 1643-06-06. Hovpredikant bos riksrådet greve Joh. Oxenstierna och legationspräst vid Westfaliska fredskongressen 1644. Pastor vid svenska församlingen i Narva 1646-06-21. Tillika teol. lektor vid svenska församlingen i Narva 1646-06-23. Kyrkoherde i Sköldinge pastorat av Strängnäs stift 1654 och i Glanshammars och Ringkarleby pastorat av samma stift 1656. Prost 1658. Superintendent i Narva 1663-08-27. Biskop i Viborgs stift 1664-08-03. Död 1673 och begraven 1673-01-26 [Hm]. Gift med Catharina Herbst, majorsdotter från Västervik.

Barn:

  • Lars Brommius, adlad Brommenstedt, född 1663 (Lå.) i Narva. Student i Åbo 1674 (Lå.) och i Uppsala 1676-12-10. Häradshövding i Askims härad samt Hisingen Göteborgs och Bohus län 1685-04-08. Assessor i Åbo hovrätt 1691-04-27. Adlad 1698-04-08 (introducerad 1700 under nr 1367). Lagman i Karelen 1704-01-23. Vice landshövding i Viborgs län 1705-09-22 och i Åbo län 1706-10-26. Vice president i Åbo hovrätt 1721-11-03. Död ogift 1723-04-09 i Åbo och begraven i Rimito kyrka (Lå.) samt slöt således själv sin adlade ätt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: