:

Broberger nr 2192

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Broberger nr 2192 †

Adlad 1806-06-06, diplom 1809-04-10, introd. 1809. Utdöd 1846-08-22.


1 KrAB.

  • Johan Fredrik Broberg, född 1738-01-09 i Närke. Antagen till krigstjänst 1752-06-13 såsom volontär vid livregementet till häst. Korpral därst. 1755-07-05. Kvartermästare 1757-05-30. Löjtnant vid gula husarerna 1758-09-29 (1758-07-04). Ryttmästare därst. 1762-06-23. Transp. till Mörnerska husarerna 1770-05-29. Premiärmajor vid karelska lätta dragonerna 1772-09-30. Chef för en värvad skvadron av nämnda regemente 1777. RSO 1779-01-24. Död 1790-05-12 Nyby i Finland.1 Han bevistade 1788–1790 års finska krig. Gift med Elisabet Augusta von Dechou.

Barn:

  • Carl Filip Anton Broberg, adlad Broberger, född 1766-01-09 i svenska Pommern. Volontär vid drottningens livregemente 1769-10-23. Förare därst.1 1772. Fältväbel 17791. Stabskornett vid karelska lätta dragonregementet 1779-07-22. Löjtnant därst. 1787-05-30. Kapten i armén 1789-09-02. Kapten vid Nylands dragoner. Major därst. 1794-06-23. RSO 1797-11-27. Överstelöjtnant i armén1 1802-07-03. Avsked från regementet med tillstånd att såsom överstelöjtnant kvarstå i armén1 1804-12-20. Adlad 1806-06-06 jämte brodern Axel (introd. 1809-04-17 under nr 2192). Överstes avsked 1810-12-18. Död ogift 1813-11-27 på Rudom i Lappträsks socken i Finland.
  • Axel Ehrenreich Gustaf Broberg, adlad Broberger, född 1772-10-10 i svenska Pommern. Volontär vid karelska dragonerna 1779. Korpral därst. 1782-12-20. Kornett 1787-05-30. Transp. till livgardet till häst 1792. Löjtnant därst. 1795-01-11. Ryttmästare 1800-01-13. RSO 1802-12-03. Premiärryttmästare 1804-12-17. Adlad 1806-06-06 jämte brodern Carl (introd. 1809-04-17. Under nr 2192). Överadjutant och överstelöjtnant i armén 1809-06-09. Major vid livgardet 1810-11-20. 2. major därst. 1811-04-02. Överste i armén 1814-01-19. Överstes fullmakt1 s. å. 1/3. 1. major vid gardet1 1817-12-09. Överstelöjtnant därst.11818-03-10. Generaladjutant s. å. 11/5. KSO 1820-06-24. Generalmajor i armén 1821-11-05. Sekundchef för livgardet till häst 1822-02-05. Chef för 1. kavalleribrigaden s. å. 19/2. 1. adjutant hos konungen s. å. 30/1. KmstkSO 1833-01-28. Död ogift 1846-08-23 i Stockholm och utgick med honom denna adl. ätt. Han bevistade krigen i Finland 1788–1790, i Pommern 1805–1807 och i Finland 1808.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: