:

Brask nr 695

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Brask nr 695 †

Adlad 1651-06-16, introducerad 1654. Utdöd 1696(?).


  • Joen Brask. Korpral, red med fyra hästar. Död 1601, slagen vid Kokenhusen i Livland. Gift i Nystad med Lisbeta Henriksdotter från Palsa by i Nykyrke socken i Finland, i hennes 1:a gifte. [Rf].

Barn:

  • Israel Brask, adlad Brask, född 1600. Var löjtnant vid Tavastehus läns regemente 1630–1633. Kapten vid Tavastehus läns regemente 1634. Fick 1648 rätt att besitta sin avlidne svärfaders säteri Ikkala i Tyrväntö kapell och ärftligt frälse därpå 1651-05-22. Adlad 1651-06-16, (introducerad 1654 under nr 695). Var slutligen major och hade tjänat fyrtio år, då han tog avsked. Död 1687 och begraven 1688-05-06 i Sääksmäki kyrka. 'Han påstod sig hava gammalt adligt ursprung från Sverige, vilket kommit i förgätenhet därav att han blott var ett halvt år gammal, då fadern tillsatte livet vid Kokenhusen och modern gifte om sig. Gift med N. N. Eriksdotter, dotter av salpetersjuderifaktorn, finske frälsemannen Erik Axelsson till Ikkala, och Brita Månsdotter (Spåra, nr 160). De hade förutom nedanstående barn två söner, som stupade i Polen på 1650-talet.
  • Barn (Rf):
  • Sofia, född 1638, begraven 1714-08-14 i Ikkalagraven i Sääksmäki kyrka
  • Gabriel, Löjtnant. Kistlagd 1689-11-16 på Ikkala.
  • Gustaf, född 1644. Löjtnant. Begraven 1696-10-16 i Sääksmäki kyrka. Gift 1688-05-06 Voipaala
  • Jakob, var dopvittne i Sääksmäki 1691.
  • Maria, levde änka 1687. Gift med kaptenen Henrik Spåre, av finska adliga ätten nr 9, död 1681.
  • Ingeborg. Gift 1:o med löjtnanten Peter Hume, av skotsk adel, till Vekelaks i Nagu socken, död 1664. 2:o 1678 med studenten Lars Bock, född 1653, som kort efter vigseln gick ut med gardet och stupade i fält före 1680.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: