:

Brandel nr 2250

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Brandel nr 2250 †

Adlad 1817-04-22 enligt § 37 R.F., introducerad 1817. Utdöd 1833-12-26.

Hans Brandel, bördig från Schlesien. Född 1654. Inkom till Sverige och blev borgare och körsnärsålderman i Stockholm. Död 1720. Gift 1:o 1685 med Margareta Pant, född 1668, död 1698, dotter av svärdsfejaren i Stockholm Johan Pant och Beata Andersdotter. Gift 2:o 1699 med Maria Balck, död 1723, antagligen dotter av Johan Anton Balck och Anna Barbara Becks [Öä].

Barn:

  • 2. Gottfrid Brandel, född 1710 i Stockholm. Grosshandlare i Stockholm. Död 1747-02-19 i Tibble i Västra Ryds socken, Stockholms län. Gift 1738 med Anna Dorotea Sahlgren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1748 med handlanden i Lovisa i Finland Johan Bulich, född 1711, död 1775), född 1719, död 1801, dotter av kyrkoherden i Västra Ryds och Näs församlingars pastorat av ärkestiftet Henrik Sahlgren och Maria Hedman [Öä].

Barn:

  • Henrik Gottfrid Brandel, född 1739-02-02 i Garpeboda i Västra Ryds socken. Student i Uppsala 1753. Disputant 1756. Testim. acad. 1759-06-08. Anställd i kommerskollegium såsom »apprentif i turkiska språket» 1758. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1759-06-#00. Auskultant i kommerskollegium 1763-04-18. Konsulatsekreterare i Alger 1764-05-30. Konsul i Alger 1766-10-22. Tillika österrikisk konsul i Alger 1784. Tjänstledig 1791-09-20. Återkallad hösten 1791 (Kreüger, Sverige och Barbareskstaterna.). Särskilt uppdrag till Livorno 1791-05-26. Hemkom 1793. Avsked med pension 1795-03-27. Erhöll höjd pension 1824-10-27. Död 1828-02-18 i Stockholm [Ak]. Gift 1767-08-01 med Maria Margareta Wolters, född 1748, död 1791, dotter av överinspektören vid Dalarö stora sjötull Johan Wolters och Eva Maria Blomberg [Öä].

Barn:

  • Genserik Brandel, adlad Brandel, född 1782-12-05 i Alger. Kom med fadern till Sverige 1793-08-00. Student i Uppsala 1800-02-15. Kansliexamen i Uppsala 1802-12-09 och i Stockholm inför vitterhetsakad. 1803-04-05. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1803-04-12. Kommissionssekreterare i London 1805-03-08. Chargé d'affaires i London efter minister von Brinckmans rappell. Kabinettssekreterare vid valriksdagen i Örebro 1810. Legationssekreterare i Petersburg 1812. Legationsråd 1813-01-21. RRS:tAO2kl 1814-05-03 och PrRÖO3kl 1814-11-06. Adlad 1817-04-22 enligt 37 § R.F. (introducerad 1817 under nr 2250). Kammarherre 1818-05-11. RNO 1819-01-02. Envoyé extraordinaire vid preussiska hovet 1821. KNO 1826-05-11. Död ogift 1833-12-26 och slöt själv sin adliga ätt. Hans lik hemfördes till Sverige och jordfästes 1834-06-14 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm, då vapnet krossades av 1. livmedikus af Pontin, varefter liket nedsattes på kyrkogården bredvid hans faders och broders. 'Han var ständigt följaktig greve Carl Löwenhielm på dess beskickning bos kejsar Alexander i Ryssland och således närvarande vid mötena i Åbo och Trachenberg, kongressen i Wien samt de allierades intåg i Paris.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: