:

Bousquet nr 1483

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Bousquet nr 1483 †

Adlad 1714-04-04, introducerad 1719. Utdöd 1747-02-26.


  • Jean Louis Bousquet, adlad Bousquet, född 1664-08-16 i S:t Hippolyte i Languedoc. Nödgades 1691 för religionsförföljelses skull lämna fäderneslandet och antog tjänst, först vid engelska, sedan vid holländska trupperna. Kapten vid schweizerbataljonen 1706-08-28 med tur från (Bbl.) 1706-05-08. Tjänstgjorde senare som kapten vid Zülichs franska dragonregemente (Bbl.). Kom 1710 till Carl XII i Turkiet. Överstelöjtnant vid franska dragonregementet 1712-05-00. Adlad 1714-04-04 (introducerad 1719 under nr 1483). Överstelöjtnant vid bremiska dragonregementet 1483-12-11. Sekundöverste för samma regemente 1717-06-28. Chef för Bohusläns dragoner (Bbl.) 1719-05-13. Överste för garnisonsregementet i Halland 1736-12-21. Generalmajor av infanteriet 1741-05-25. Kommendant i Fredrikshamn 1741. Generallöjtnant 1743-08-09. Död 1747-02-26 i Kalmar och begraven i stadskyrkan i Kalmar, samt slöt själv sin ätt. Han var en av Carl XII:s tappraste och mest begagnade krigshjältar samt var med i slagen vid Poltava och Gadebusch m fl. Under kriget mot Ryssland 1741–43 erhöll han 1742 överbefälet över svenska armén i Finland, sedan Lewenhaupt och Buddenbrock häktats, men tvangs redan efter några dagar att avsluta kapitulationen i Helsingfors. Gift med Dorotea von Hohendorff.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: