:

Blume (Blom) nr 303

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten BLUME nr 303 †

Adlad 1642-05-10, introd. 1643. Utdöd sannolikt på 1600-talet.


  • Peter Blom, adlad (Blom eller) Blume, född på Rügen. Amiral i tysk tjänst 1628. Tillfångatagen av svenskarna 1629. Gick i svensk tjänst s. å. Kapten vid flottan i Stralsund 1630–1633. Vice amiral 1634. Befälhavare över flottan i Stralsund 1634–1650. Förde befäl över en strussflotta i Frischen Haff 1636. Adlad 1642-05-10 (introd. 1643 under nr 303). Förde befäl över en lodje- och strussflotta vid Jutlands kust sommaren 1644. Viceamiral i C. G. Wrangels höstflotta s. å. Befäl över C. G. Wrangels flotta i Wismar vintern 1645. Viceamiral i C. G. Wrangels eskader av Erik Rynings flotta sommaren s. å. Förde befäl över sju skepp till Kalmarsund och Gotland i sept. s. å. Död 1649-12-25 [Zf]. Gift med Margareta Beerens, som 1655 bodde i Stralsund.

Barn:

  • Margareta. Gift med borgmästaren i Neu-Brandenburg i Mecklenburg Erasmus Crause.
  • Maria. Gift 1655-10-02 i Stralsund med Johan Harmes.
  • Barbara. Gift 1666-02-06 i Stralsund med Johan Christoffer Kannengiesser.
  • (?) Fredrik. Artillerikapten i Stralsund, som 1671-09-01 begagnade adliga ätten Blumes vapen i sitt sigill.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: