:

Blosenhielm nr 1527

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Blosenhielm nr 1527 †

Adlad 1717-02-26, introd. 1719. Utdöd 1757-05-25.


  • Joakim Blosius. Amtman i Mecklenburg.

Barn:

  • Vollrat Joakim Blosius, adlad Blosenhielm, född 1674 på Neuhoff, mellan Friedland och Neu-Brandenburg i Mecklenburg. Student i Leipzig. Volontär vid generalen greve Taaffes regemente i kejserlig sold 1695-01-18. Furir vid sachsiska gardet 1701. Gick, fången av svenskarna vid Thorns övergång 1703, 1705 i svensk tjänst och blev fältväbel vid von Beckerns livländska infanteriregemente 1706-05-00. Adjutant därst. s. å. Löjtnant 1707-08-20. Löjtnant vid Upplands rekryter 1709-10-23. Sekundkapten vid Upplands regemente 1711-04-26. Konfirm. fullm. 1712-04-08. Premiärkapten därst. 1716-08-16. Konfirm. fullm. s. å. 26/10. Sekundmajor 1717-02-26. Adlad s. d. (introd. 1719 under nr 1527). Premiärmajor 1719-06-10. Avsked 1732-11-10. RSO 1751-12-04. Överstelöjtnants karaktär. Död barnlös 1757-05-25 i Enköping, och slöt själv sin ätt. Gift 1705-05-02 med Christina Olofsdotter, född 1676, död 1759 och begraven s. å. 15/5 i Enköping, dotter av handlanden i Köping Olof Hansson. De firade 1755-05-02 sitt guldbröllop i Enköping.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: