Blanck nr 633

Från Adelsvapen-Wiki

0633.jpg


Adliga ätten Blanck nr 633 †

Adlad 1650-12-02. Introd. 1655. Utdöd 1678.


1Pt XI s. 8. 2 Um.

 • Östen Nilsson. Innehade i mitten av 1500-talet ett hemman i Lingared (Lingarö) i Tuna socken Gävleborgs län, vilket hemman allt sedan senare hälften av 1300-talet ägts av släkten.1

Barn:

 • Petrus Östani. Kyrkoherde i Rogsta pastorat av Uppsala ärkestift och 1574 i Torsåkers pastorat av (numera) Härnösands stift. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593.

Barn:

 • Johannes Petri Blanchovlus, född i Torsåkers socken. Student i Wittenberg 1590. Filosofie magister i Wittenberg 1600. Hovpredikant hos konung Carl IX. Teol. professor i Uppsala 1605. Kyrkoherde i Umeå 1609. Död 1612. Han innehade fädernehemmanet i Lingared.1

Barn:

 • Johan Johansson Blanck, adlad Blanck, till Lingared, född omkr. 1610. Student i Uppsala2 1621-02-27. Utreste efter några års studier till Johan Banérs armé och vann anställning i fortifikationsstaten. Löjtnant vid Banérs eget livregemente dragoner 1638. Kapten vid Banérs eget livregemente dragoner 1639. Stadsmajor och ingenjör på fästningen Kristianspris (Fredriksort) i Holstein 1644-01-01. Kommenderad till belägringen av Rendsburg 1645-08-00. Följde armén till 1646, då han fick permission hem. Slottshauptman på Viborgs slott 1648-07-31. Adlad 1650-12-02 (introducerad 1655 under nr 633). Avsked från slottshauptmansbefattningen 1652-08-13. Slog sig därefter ned på sitt ärvda hemman i Lingared. Död i Lingared 1678 och slöt själv sin ätt. Hans och hans frus porträtt finnas i Hudiksvalls läroverksmuseum. Gift med Barbro N. N., död 1692-12-06 och begraven s. å. 24/12 i Tuna kyrka. Hon fick livstids frihet på Lingared 1682-02-12. Makarna hade tolv barn, som alla levde 1673, men av vilka endast nedanstående äro kända.

Barn:

 • Johan. Pikenerare vid livgardet 1667. Underofficer vid Hälsinge regemente 1669. Löjtnant vid bergsregementet 1674-11-05. Död 1676-09-09 på Hven, sedan han vid stormningen av Landskrona blivit sårad.
 • Gustaf. Fänrik vid bergsregementet 1674-11-09. Löjtnant 1675. Död 1676-07-25 på Landskrona kastell, sedan han sårats vid stormningen av Landskrona kastell.
 • Magdalena. Gift med löjtnanten vid Jämtlands regemente Magnus Lind, död 1696-01-21.
 • Catharina. Levde ogift 1681.
 • Elisabet. Levde ogift långt in på 1700-talet.
 • Barbro (måhända den ryttmästaränka Barbara Christina Blanck, som dog 1728 Olstorp och begraven s. å. 5/3).
 • Beata, född 1659-01-21, död 1737-11-20, sannolikt den sista av ätten. Gift före 1685 med majoren, kaptenen vid Jämtlands regemente Herman Tideman, född 1683, död 1746-06-04 på Lingared.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.