:

Berzelius nr 386

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Berzelius nr 2276)

Adliga och friherrliga ätterna Berzelius nr 2276 och 386 †

Adlad 1818-05-11 enligt 37 § RF., introducerad 1820. Friherrlig 1835-12-19 enligt 37 § RF., introducerad 1836. Utdöd 1848-08-04.

Jöns Håkansson, född 1612 i Medevi. Arrendator av frälsehemmanet Bergsäter i Motala socken, Östergötlands län. Död 1695-05-02. Gift med Lucia Bengtsdotter, född 1610 i Skallycke, Västra Ny socken, Östergötlands län, död 1684-11-30.

son:

Bengt Jönsson Berzelius, född omkring 1654 på Bergsäter. Gymnasist i Linköping. Prästvigd direkt från gymnasiet till adjunkt i Rystads församling av Linköpings stift 1686-03-29. Komminister i Rystads församling av Linköpings stift 1688-05-02 och i Landeryds församling av Linköpings stift 1695. Hospitalspredikant i Linköping 1705. Tillika syssloman i Linköping 1706. Död 1710-05-19. Gift 1689-11-19 med Gertrud Wigert, dotter av tunnbindaren i Söderköping Henrik Jakobsson Wigert och Brita Ivarsdotter [Hm].

son:

  • Jöns Berzelius, född 1698-03-31 i Landeryd. Student i Uppsala 1721. Prästvigd 1728. Komminister i Skärkind 1735. Kyrkoherde i Röks och Heda församlingars pastorat av Linköpings stift 1749. Död 1773-08-12. Gift 1735-06-24 i Söderköping med Anna Stina Litzenia, född 1709, död 1776 (Öä.), dotter av kyrkoherden i Söderköpings och Skönberga församlingars pastorat Petrus Benedicti Lithzenius och Emerentia Lysing [Hm].

son:

  • Samuel Berzelius, född (Oö.) 1743-12-21 i Skärkind. Gymnasist i Linköping. Student i Uppsala 1761. Präst 1770. Vice pastor i Rök och Heda 1771. Vice pastor i Nykil 1775. Skolpräst i Linköping 1776. 1. Kollega i Linköping 1778. Död i Linköping (Oä.) 1783-09-03. Gift 1773 med Elisabet Dorotea Sjösten i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1785 med kyrkoherden i Ekeby och Rinna pastorat av Linköpings stift, teologisk doktor Anders Ekmark i hans 2:a gifte, född 1741-11-19, död 1822-09-17), född 1747, död 1787 (Öä.), dotter av häradshövdingen Jakob Sjösten och Florentina Bagge.

son:

  • Jöns Jakob Berzelius, adlad och friherre Berzelius, född 1779-08-20 i Väversunda socken, Östergötlands län. Gymnasist i Linköping 1793. Student i Uppsala 1796-10-18. Med. fil. kand. 1798-12-05. Disponent 1800-12-06. Med. kand. 1801-05-20. Med. lic. 1801-12-11. Disponent 1802-05-01. Med. o. farm. adjunkt vid kirurgiska skolan i Stockholm 1802-05-24. Med. doktor 1804-05-23. Ledamot av patriotiska sällskapet 1804. Fattigläkare för östra delen av Norrmalm 1805-06-17. Assessors titel 1805-02-21. Lärare vid krigsskolan å Karlberg 1806-08-26. Med. o. farm. professor vid kirurgiska skolan i Stockholm 1807-01-13 samt efter läkarutbildningens omorganisation 1810 vid karolinska mediko-kirurgiska institutet. LVA 1808-06-15 (preses 1810). Assessor i Collegium medicum 1810-04-05. Ledamot av direktionen för salpeteralstringsförsöken 1811-03-22–1819. LKrVA 1811. LLA 1812. RNO 1815-01-28. LVS 1815. Adlad 1818-05-11 (introducerad 1820-05-03 under nr 2276). Sekreterare i vetenskapsakademien 1818-11-11 (tillträdde 1819-10-#00.). KVO 1821-01-28. KmstkVO 1829-08-31. Hed LHA 1829 (preses 1830). Avsked från professuren vid karolinska institutet 1832-07-14 med rättighet att kvarstå såsom ledamot av sundhetskollegium och som professor honorarius vid institutet. RFrHL 1832 och RRS:tStO2kl 1833. Inspektor över riksmuseets mineralogiska avdelning 1834–1840. Friherre 1835-12-19 (introducerad 1836-12-07 under nr 386). En av de 18 i Svenska akademien 1837-09-18. LSkS 1838. RRS:tStO1kl 1838-06-00. KSardS:tLazO. StkDDO 1847-07-00. Stk NS:tOO 1847-08-21. Dessutom ledamot av åttiofyra utländska lärda sällskap. Död 1848-08-07 i Stockholm och utgick med honom hans ätt samt begraven på Solna kyrkogård. Berzelius, som var sin tids namnkunnigaste kemist och en av alla tiders främste naturforskare, tillerkändes av 1840–41 års riksdag en årlig pension av 2,000 rdr b:ko i form av nationalbelöning [Bbl]. 'Han ärnade först bliva präst, men under studierna i Linköping vändes hans håg uteslutande på naturvetenskaperna, för vilken ombytlighet han mycket och skamlöst förföljdes.' Över honom lät vet.-akad. 1849 slå en medalj i 18:e storleken och hans staty restes i huvudstaden 1858-07-00. Gift 1835-12-19 med Elisabet Poppius, född 1811-06-25 i Stockholm, död i Stockholm 1884-02-27, dotter av presidenten och statsrådet Gabriel och Anna Gustava Hochschild.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: