Bergstedt nr 2199

Från Adelsvapen-Wiki

2199.jpg


Adliga ätten Bergstedt nr 2199 †

Adlad 1809-06-29 introducera 1809. Utdöd 1829-03-01.


  • Jöns Olofsson Bergstedt, född 1694 på Basthults posthemman i Barkaryds socken, Jönköpings län. Utskrevs till soldat under kriget med Danmark och fick då namnet Bergstedt samt blev slutligen korpral. Avsked 1720 emot 180 daler silvermynt i lösen. Sedan bonde på Basthult och nämndeman. Död 1785. Gift med Brita Håkansdotter, född (SL.) 1690. Död 1729.

Barn:

  • Jöns Bergstedt, född 1717 på Basthult. Gymnasist på Visingsö. Student i Lund (SL.) 1737-08-20. Mag. i Lund 1745. Huspredikant. Kyrkoherde i Floda pastorat av Strängnäs stift 1756. Kontraktsprost 1758. Död 1780-04-30 och begraven jämte hustrun i Alstrinska graven, Gamla Uppsala kyrka [Hm]. Gift 1758 med Eva Margareta Alstrin, född 1743-10-12, död 1767-12-24, dotter av biskopen i Strängnäs stift doktor Ericus Laurentii Alstrin och Margareta Persdotter Asp.

Barn:

  • Erik Bergstedt, adlad Bergstedt, född 1760-04-09 i Strängnäs. Student i Uppsala (Bbl.) 1775-07-10. Kansliexamen (Bbl.) 1779-06-15. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen (Bbl.) 1779-07-20 och i kanslikollegium (Bbl.) 1781-06-20. Kopist i kanslikollegium 1781-12-11. Kanslist (Bbl.) 1782-04-29. Kommissionssekreterare i Petersburg 1786 och i Berlin 1787. Ambassadsekreterare i Paris 1790. Chargé d'affaires i Paris 1791 och i London 1793. Ledamot i kanslikollegium. Kansliråd 1799-02-25. LHA 1803-06-28. RNO 1809-06-29. Ledamot av kanslistyrelsen 1809-10-12. Ledamot av konvojkommissariatet 1809-10-12. Erhöll jämte övriga kansliråd lika värdighet med regeringsråd 1809-10-30. Adlad 1809-06-29 (introducerad 1809 under nr 2199). Statssekreterare 1812-11-12. Inspektör över alla reformerta och katolska församlingar i riket 1814-01-27. Död ogift 1829-03-01 i Stockholm och slöt själv sin adliga ätt. 'Han gjorde vidlyftiga utländska resor och besökte bland annat alla de ställen, varest Sverige hade beskickningar, även där han själv icke varit anställd.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.