:

Balguerie nr 2033

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Balguerie nr 2033 †

Adlad 1755-07-21. Introducerad 1776. Utdöd 1788-03-26.


  • Jean Balguerie, född 1572 i Luquet. Bosatte sig i Cláirac, Frankrike och blev kunglig fransk kammarherre. Död 1623. Gift 1599 med Anna La Ban, född 1582 i Clairac, död 1629.

Barn:

  • Pierre, född 1600 i Clairac. Död 1654. Gift 1627 med Susanne des Cleaux, född 1607, död 1649. Dotter av Jean des Cleaux och Jeanne Du Bison.

Barn:

  • Pierre, född 1637-10-16 i Clairac, död 1716. Gift 1661 med Jeanne Doze, död 1715. Dotter av Samuel Doze och Marte Lycosta.

Barn:

  • Pierre, adlad Balguerie, född 1679-02-20 i Paillère, Frankrike. Gick för religionsförföljelses skull till Holland. Svensk agent i Amsterdam 1719-05-17 (nytt kred. 1720-04-08). Var 1742 på ekonomiskt obestånd, men skulle likväl enligt beslut 1742-09-11, behållas vid sysslan. Adlad 1755-07-21, varom han gjort ansökan redan 1746 (sonen introducerad 1776 under nr 2033). Död 1759-05-30 i Amsterdam [Ak]. 'Han förskaffade för konung Carl XII:s armé spannmål och. gevär m. m. och blev därför antagen i svensk tjänst, blev av konung Fredrik I anbefalld att såsom fullmyndig kommissarie reglera betalningssättet och emottaga den genom Nystadtska freden av ryska hovet till Sveriges krona utbetalade penningsumma, samt uppgav slutligen förslag till förekommande av de svek, som i handel och navigation kunna övas, och varigenom kronans rätt i tull och indräkter försnillas.' Gift 1714-12-12 i Rotterdam med Teodora van Ryswyk, född 1695-08-02, död 1752-10-18, dotter av Teodor van Ryswyk, eschevin i Amsterdam, och Elisabet Hollaer.

Barn:

  • Daniel, född 1733 i Amsterdam. Jur. doktor vid Leydens universitet. Agents titel 1759-10-15, men fick ej kreditiv som faderns efterträdare. Erhöll arvode 1762-10-05. Ackrediterad som svensk agent hos generalstaterna 1774-06-11. RVO 1778-02-13. Död 1788-03-26 barnlös, och utgick ätten med honom [Ak]. Gift med sin fränka Johanna van Ryswyk, som levde änka 1791.
  • En son, död som ung.
  • En dotter, levde 1766.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: