:

Baer nr 2103

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Baer nr 2103 †

Adlad 1772-05-29, introd. 1776. Utdöd 1856-12-21.

TAB 1

Josef Baer, handlande i Strassburg. Gift med en von Waldeck, 'vars fader och bröder njöto ett slags apanage av furstliga Waldeckska huset, som dock indrogs, då de dogo utan manliga arvingar'.

Barn:

  • Johan Filip Baer, född 1682. Handlande i Strassburg. Gift med Sabina Dorotea de Casparij, född 1682 i Strassburg, dotter av en ungersk adelsman Johan de Casparij, som för religionsförföljelses skull flyttat till nämnda stad och där blivit handlande.

Barn:

  • Friedrich Charles Baer, adlad Baer, född 1719-11-15 i Strassburg. Disp. därst. 1737-10-01. Filosofie magister därst. Adjunkt vid svenska legationskapellet i Paris 1742. Legationspredikant därst. 1744. Honorarie professor vid universitetet i Strassburg 1754. Utländsk ledamot av vetenskapsakademien 1760-02-06. Adlad 1772-05-29 (introd. 1776 under nr 2103). Korresp. ledamot av franska vetenskapsakademien samt ledamot av akademier i Göttingen och Augsburg. Avsked från legationspredikantsbefattningen 1784-04-01. Död 1797-04-23 [Bbl]. Gift 1757 med friherrinnan Johanna Everhardina von Gemmingen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med en friherre von Schwerin från Pommern), dotter av hovmästaren hos änkehertiginnan av Würtemberg friherre Eberhard von Gemmingen och friherrinnan Fredrika Catharina von Wallbrünn.

Barn:

  • Ulrik Vilhelm Carl, född 1760. Major. Död 1825. Se Tab. 2.

TAB 2

Ulrik Vilhelm Carl (son av Friedrich Charles Baer, adlad Baer, Tab. 1), född 1760-06-05 i Paris. Major i würtembergsk tjänst. Död 1825-05-20. Gift med Ernestine Christina Fredrika Neuffer.

Barn:

  • Ernst Gustaf Adolf, född 1795-09-13. Överstelöjtnant i würtembergsk tjänst, död 1856-12-21.
  • Friedrich. Kapten. Död 1847-03-21.
  • Ernestine Louise, född 1801-01-08. Gift med doktor H. Kessler.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: