:

Arensköld nr 1157

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Arensköld nr 1157 †

Adlad 1689-02-19 introducera 1689, utdöd.

Namnet skrevs även Arenschilt. – Sannolikt förefinnes frändskap mellan Joakim Arends-Arensköld och Daniel Arentzen, sist generallöjtnant av svenska kavalleriet i Tyskland och lantråd i Bremen, död 1670), vilken blev adlad 1651 med namnet von Arentzen samt 1663 erhöll bekräftelse på adelskapet med vapenförbättring och namnet von Arentschildt, men icke tog introduktion på svenska riddarhuset. Sistnämnda ätt fortlever ännu i Tyskland.


  • Joakim Arends, adlad Arensköld, född i Wismar och härstammade av förnäma och hederliga förfäder. Aktuarie i justitiekansliet i Bremen och Verden. Referendarie vid tribunalet i Wismar 1673. Auditör vid Upplands regemente 1674. Regementskvartermästare vid översten greve Gustaf Carlssons regemente till häst 1678. Krigskommissarie vid svenska armén 1679. Överinspektör över salpetersjuderiet i Livland. Adlad 1689-02-19 (introducera 1689 under nr 1157). Slöt själv sin ätt. Vid danskarnas belägring av Wismar 1675 deltog han i flera utfall och träffningar och efter stadens övergång följde han med regementet till Pommern samt gjorde där hela fälttåget. Överförde en kontingent fångar till Skåne 1678. Har underskrivit riksdagsbeslutet 1693-11-20.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: