:

Anna Andersdotter Burea

Från Adelsvapen-Wiki

Anna Andersdotter Bure. knyter ihop katolskt med lutherskt och Kåge med Bureå - Kyrkans män såväl som Stormän i en dramatisk tid. Anna Andersdotters farfars bror var Påvel Andersson I Ostvik, en av de få namngivna klosterbröderna i Bure kloster. Påvel Andersson finns med i ett franciscan-dokument som sänts honom som ansvarig för brödernas laxodling i området. I dokument kallas han ”Påvel". (Medeltida brev daterat 5 maj 1477 från Eskilstuna Kloster av Johanniterorden). Anna Anderssons far var kusin med "Herr Jon" den siste Abboten i Bure kloster. Och Anna Andersdotter Bures dotter Elisabet Andersdotter Burea’s svärfar var kyrkoherden i Säbrå Laurentius Svenonis som i unga år hade varit novis hos Klosterbröderna i Bureå. Vad skulle inte Anna Andersdotter Bure kunna berätta om denna dramatiska tid. Anna Andersdotter dör på valborgmässo aftonen 1583. Förutom de nio barnen, så får hon ett stort antal barnbarn, t ex de tre adlade Burarna Anders, Jonas och Olof samt även Johan Bureus .

Forskning sammanställd av Tommy Hernelind

: