Ankarstråle nr 1140

Från Adelsvapen-Wiki

1140.jpg


Adliga ätten ANCKARSTRÅLE nr 1140 †

Adlad 1688-09-11, introducerad 1689. Utdöd 1707.


  • Johan Ancker, adlad Anckarstråle, född i Pommern. Expeditionslöjtnant vid överstelöjtnant Bartenslebens dragoner. Kom 1675 till Sverige och blev befallningsman över Östra och Västra Göinge härader i Skåne. Inspektor över krutbruket och salpetersjuderiet i nämnda provins 1682-02-25. Tillika häradshövding i Västra och Östra Göinge härad 1683. Adlad 1688-09-11 (introducerad 1689 under nr. 1140). Avsked 1704-01-09. Död utan manliga avkomlingar, och slöt således själv sin ätt samt begraven 1707-09-20 i Önnestads socken Kristianstads län. Gift 1:o med Gertrud von der Öhe, änka etter amtmannen i Pommern Johan von Hybener. Gift 2:o med Catharina Lybecker, född 1661, död 1750-01-14 i Önnestads socken och begraven 1750-01-24, dotter av generalmajoren och landshövdingen Georg Henrik Lybecker, adlad Lybecker, nr. 516, och Christina Grissbach, nr. 297.

Barn:

  • 1. Gertrud. Gift med häradshövdingen Johan Bergqvist, adlad Ädelberg, nr. 1418, i hans 2:a gifte, död 1710.
  • 1. Catharina, född 1667, död 1741-12-20 på Cedersberg i Vists socken, Östergötlands län. Gift med räntmästaren Johan Gullberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.