Af Wannquist nr 2268

Från Adelsvapen-Wiki

2268.jpg


Adliga ätten AF WANNQVIST nr 2268 †

Adlad 1818-05-11 enl. 37 § R.F., introd. 1819. Utdöd 1876-10-18.


1Hamrånge dopbok (Medd. av kapten Sixten Söderhielm.)

  • Olof Jansson, född i Västansjö by i Hanebo socken, Gävleborgs län. Bonde i Hallen i samma socken.

Barn:

  • Olof Olofsson, född 1704 i Hallen. Bonde i Vansäter i Söderala socken, Gävleborgs län. Död 1754. Gift 1:o 1735-12-28 med Kerstin Jansdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bonden Erik Ersson i Vansäter), född 1705, död 1741-07-01. Gift 2:o 1743-01-30 med Annika Jönsdotter, född 1721-07-23 i Axmars by1 i Hamrånge socken, Gävleborgs län, dotter av1 kronobåtsmannen Jonas Dahl och Regina Hansdotter.

Barn:

  • 1. Olof Olofsson Wannqvist, född 1738-07-04 i Vansäter. Timmerman vid Gävle skeppsvarv. Död 1817-04-18 på Maråkers bruk i Söderala socken. Gift 1764 med Helena Ersdotter Åberg, född 1738-02-12 i Hemlinge by i Valbo socken, Gävleborgs län, död 1815-06-17 på Maråker, dotter av sjöfaranden Erik Åberg och Carin Ersdotter.

Barn:

  • Olof Olofsson Wannqvist, adlad af Wannqvist, född 1764-06-01 i Gävle. Skolpilt och gymnasist därst. Student i Uppsala 1783-06-05. Kanslist vid poliskammaren i Stockholm 1791. Notarie därst. 1793. Registrator 1794. Ombudsman vid stora barnhuset 1799–1802. T. f. polismästare i nämnda stad 1802-09-07. Lagmans fullmakt 1805-03-01. Underståthållares n. h. o. v. 1813-04-01. RNO 1814-12-16. Adlad 1818-05-11 enl. 37 § R.F. (introd. 1819 under nr 2268). Underståthållare i Stockholm 1830-05-21. Död 1834-06-03 i nämnda stad och ligger jämte sin fru begraven på nya kyrkogården under en där rest minnesvård. Gift 1798-11-25 Bällsta med Ulrika Mariana Tjäder, född 1770-06-30 Örbyhus död 1838-06-17 i Stockholm, dotter av arrendatorn på Örbyhus Axel Tjäder.

Barn:

  • Axel, född 1800, död barn.
  • Carl Vilhelm, död 1812.
  • August, född 1804, död 1805.
  • Olof Fredrik, adelsman vid faderns död 1834. Född 1805-02-26 i Stockholm. Student i Uppsala 1823-06-17. Jur. filosofie examen 1825-12-10. Vice notarie vid överståthållarämbetet för polisärenden i nämnda stad 1826. Examen till rättegångsverken 1827-05-22. Auskultant i Svea hovrätt och extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1827. Kanslist i poliskammaren i Stockholm 1830. Notarie i överståthållarämbetets kansli 1834-01-21. RVO 1865-01-28. Död ogift 1876-10-18 i Stockholm och utslocknade ätten med honom på svärdssidan. Jordf. s. å. 23/10 i Jakobs kyrka
  • Charlotta Ulrika, född 1806-05-20 i Stockholm, död där 1881-02-23. Gift 1:o 1824-11-25 med t. f. sekreteraren hos överståthållarämbetet för polisärenden, häradshövdingen, jur. kandidat Gustaf Erik Lodin, född 1797-06-21 i Gävle, död där 1826-09-11. Gift 2:o 1828-07-12 i Stockholm med sekreteraren vid överståthållarämbetet för polisärenden, vice häradshövdingen Gustaf Adolf Stridsberg, född 1792-11-28 i Ljustorps socken, (Västra-norrl.) död 1861-11-27 på Norr Malma i Estuna socken, Stockholms län.
  • Hedvig Vilhelmina, född 1811-11-21 i Stockholm, död där 1882-10-14. Gift 1844-07-26 i Östersund med överstelöjtnanten vid Jämtlands fältjägarregemente, RSO, Benjamin Gussander, från vilken hon 1845 blev skild, född 1794-05-08, död 1850-02-20 i Östersund.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.