:

Af Tuneld nr 2307

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten af Tuneld nr 2307 †

Adlad 1831-07-30 enl. 37 § R.F., introd. 1832. Utdöd 1861-07-02.


  • Jöns Larsson. Bergsbrukare och nämndeman vid Olshyttan i Stora Tuna socken Kopparbergs län.

1Nora kyrkoarkiv. 2 Um.

Barn:

  • Erik Tunelius, född 1662-01-01 vid Olshyttan. Student i Uppsala2 1685-05-23. Prästvigd 1695-05-07 till pastorsadjunkt i By pastorat av Västerås stift. Komminister i Kila församling av nämnda stift 1696. Kyrkoherde i Sevalla pastorat 1721. Död 1738-07-30. En son till honom var den framstående geografen Erik Tuneld, född 1709, död 1788. Gift 1:o 1696-07-14 med Brita Hedman, död 1720-10-06, dotter av komministern i Kila Simon Christoffersson Hedman och Anna Israelsdotter Kruus. Gift 2:o 1721-10-12 med Maria Krapp, född 1664, död 1736-09-11 [Hm].

Barn:

  • Lars Tunelius, född 1699-01-14 i Kila komministergård Västmanlands län. Student i Uppsala2 1718-03-01. Filosofie magister 1728. Extra ordinarie predikant vid livdrabantkåren 1731-05-21. Prästvigd s. å. 1/10. Huspredikant hos riksrådet greve Arvid Horn 1732. Extra ordinarie hovpredikant 1733-10-16. Notarie i hovkonsistorium 1734-05-27. Regementspastor vid livdrabantkåren s. å. 30/12. Ord. hovpredikant 1736-11-12. Kyrkoherde i Nora stad 1742-05-26. Kontraktsprost 1755. Död 1760-02-14 i Nora och begraven s. å. 16/3. Gift 1735-09-02 med Catharina Kumblæus, född 1714-09-07, död 1776-11-28, dotter av prosten och kyrkoherden i Rättviks pastorat av Västerås stift Olof Kumblæus och Anna Christiernin [Hm].

Barn:

  • Erik Tunelius, född 1740-11-10 i Stockholm. Student i Uppsala2 1751-02-25. Auskultant i bergskollegium 1758-12-18. Extra ordinarie kanslist därst. 1759-05-25. T. f. geschworner i Nya Kopparberg 1762-06-16, ord. 1771-09-04. Bergmästare därst. 1793-07-21. Död 1802-10-25 Krokfors [Ab]. Gift 1773-09-28 i Nora1 med Hanna Barbara Gahm, född 1749-06-20 i nämnda stad1, död 1829, dotter av handlanden Israel Gahm och Hanna Barbara Westman.

Barn:

  • Carl Erik Tunelius, adlad af Tuneld, född 1780-11-24 i Nora1. Skolgosse i Nora stads skola. Landskanslist i Skaraborgs län 1801-01-08. Student i Uppsala 1805. Jur. examen 1806-06-06. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 26/6. Extra kanslist därst. s. å. 17/9. Extra ordinarie notarie s. å. 9/10. Vice notarie 1807-06-12. Konstit. extra ordinarie hovrättsfiskal 1808-03-10. T. f. landssekreterare i Västernorrlands län s. å. Kanslist i krigshovrätten 1809-09-08. T. f. landssekreterare 1810-09-03 i det då inrättade Jämtlands län. Ord. landssekreterare därst. s. å. Sekreterare i statskontoret 1812-02-27. Statskommissaries n. h. o. v. 1820-04-24. Ord. statskommissarie 1824-09-07. Ledamot i styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket 1825-02-03 och 1826-02-14. Entledigad därifrån 1827-01-23. rno 1828-11-04. Adlad 1831-07-30 enl. 37 § R.F. (introd. 1832 under nr 2307). Ledamot av rikets allmänna ärendens beredning 1836-06-04. Avsked från statskommissarieämbetet 1846-12-03. Död ogift 1861-07-02 i Stockholm och slöt således själv sin adl. ätt. Han hade haft många särskilda viktiga förordnanden och var ledamot av riksrätten 1841.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: