Af Thunberg nr 2117

Från Adelsvapen-Wiki

2117.jpg


Adliga ätten af THUNBERG nr 2117 †

Adlad 1776-09-29, introd. 1777. Utdöd 1814-04-03.


  • Lars Persson. Skattebonde på hemmanet Tunsjö i Dals socken i Ångermanland. Gift med Anna Henriksdotter, född 1690, död 1777.

Barn:

  • Daniel Thunberg, adlad af Thunberg, född 1712-05-15 på Tunsjö. Elev vid Härnösands gymnasium 1729–1730. Student i Uppsala 1731-09-08. Elev under Polhem 1745. Byggmästare vid finska fästningsbyggnaderna 1747. Slottsbyggmästare 1758. Direktör 1759. LVA s. å. LFS. RVO 1772-05-18. Överdirektör vid dockbyggnaden i Karlskrona 1773 med överstes rang. Adlad 1776-09-29 (introd. 1777 under nr 2117). Död 1788-01-01 Vedeby och begraven i Karlskrona stads kyrka, där hans änka köpte en grav för honom, sig själv och deras son och varest även sonhustrun vilar. Han var en utmärkt man i sitt fack och gav 1757 plan till Trollhätte slussverksbyggnad. Gift 1763-01-28 i Karlskrona med Dorotea Maria Norén, född 1729, död 1789-11-13 i Karlskrona, dotter av rådmannen i Karlskrona, auditören Erik Norén och Anna Sofia Carlqvist.

Barn:

  • Anna Sofia, född 1768-06-27, död 1769-06-10 i kopporna.
  • Lars Daniel, född 1770-07-10 Vedeby. Student i Lund. Elev vid nya dockbyggnaden i Karlskrona 1786. Byggmästare därst. 1788-05-31. Avsked 1798-06-30. Död barnlös 1814-04-03 på sin egendom Bustorp i Ronneby socken, Blekinge län och slöt ätten samt jordfästes i Ronneby kyrka, varvid vapnet krossades av överstelöjtnanten Carl Erik Lode. Gift 1791-06-05 med Beata Lovisa Abelin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1816-03-17 i Ronneby med sin svåger, provinsialläkaren, med. doktorn Adolf Magnus Sjöborg i hans 2:a gifte [gift 1:o 1800-05-00 med Ulrika Abelin, född 1780, död 1814 i Ronneby], född 1771-10-10 i Högestads prästgård, Malmöhus län, död 1828-08-24 på Bustorp), född 1769-11-10, död 1844-02-03 på Bustorp, dotter av landssekreteraren i Blekinge Johan Peter Abelin och Johanna Maria Sundin.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.