:

Af Tannström nr 2279

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten af Tannström
Vapensköld för adliga ätten af Tannström

Adliga ätten af Tannström nr 2279 †

Adlad 1817-07-04 enl. 37 § R.F. † 1842-05-27. Härstammade från Jämtland, där förfäderna från urminnes tider ägt del i Tanne by, varav släkten tog sitt tillnamn.


Mårten Tannström, född 1739-04-06. Dragon vid Jämtlands dragonregemente 1758-08-12. Korpral därst. 1765-01-20. Rustmästare 1768-07-06. Förare 1769-02-13. Fältväbel 1770-09-26. Avsked 1789-07-25. Död 1819-10-23 i Frösö socken. Gift 1776 med Ingeborg Olofsdotter Holm (född 1754), dotter till bonden på Berge i Frösö socken Olof Carlsson och Britta Olsdotter.

Barn:

Nils Magnus Tannström, adlad af Tannström, född 1777-12-01 i Frösö socken. Filosofie magister i Uppsala 1803. Informator för svenska ambassadören i Petersburg, greve von Stedingks sons informatör till 1808.. Lärare för hertigen av Södermanland, sedermera konung Oskar I. Adlad 1817-07-04 enl. 37 § R.F. Kanslerssekreterare vid Lunds universitet. Efter idkade elementarstudier i Frösö skola och Hernösands gymnasium blef T. student i Uppsala 1794 och erhöll lagerkransen vid promotionen därstädes 1803. Kort därefter antogs han till informator för svenske ambassadörens i S:t Petersburg, grefve von Stedingks, barn, i hvilken befattning han fortfor att verka till 1812, då han anställdes såsom lärare för dåvarande hertigen af Södermanland, vid hvilket tillfälle han undfick professors namn, heder och värdighet, hvarpå 1815 följde titeln af kansliråd. Adlad 1817 med namnet af Tannström, utnämndes han 1829 till kanslersekreterare vid Lunds universitet och bibehöll denna befattning till sin död, i Stockholm, d. 27 maj 1842. I besittning af mycken lärdom, hvilken han dock icke gjort fruktbärande såsom vetenskaplig författare, inkallades han efter hvartannat till ledamot af Vet.-akad., af Vitt.-, hist.- och ant.-akad., af K. samf. för utg. af skrifter rörande Skand. hist. m. m. Död ogift 1842-05-27 i Stockholm och slöt således själv sin adliga ätt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon Kyrkböcker

: