:

Af Söderling nr 2009

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten af Söderling nr 2009 †

Adlad 1773-01-24, introd. s. å. Utdöd 1798-05-05.


  • Jonas Söderling, född 1673 i Finland av bondeföräldrar. Extra ordinarie tjänsteman i rikets ständers bank 1692. Kanslist därst. 1695-07-18. Extra ordinarie bokhållare i växelbanken 1698-07-09. Och i lånebanken 1702. Ord. bokhållare därst. 1709-01-19. Kamrerare 1720-10-10. Kommissarie i växelbanken 1728-01-31 och sedermera i lånebanken. Avsked 1741-07-16 för sjuklighet. Död 1750. Gift med Christina Ljungberger, född 1687, död 1735.

Barn:

  • Samuel Söderling, adlad af Söderling, till Gripenberg i Säby socken, Jönköpings län, vilken egendom han, jämte Mörbylund i samma socken, stiftade till fideikommiss för sin dotters andra son, friherre August Söderling Hermelin. Född 1722-10-28 i Stockholm. Extra ordinarie tjänsteman i rikets ständers bank 1737-05-04. Penningräknare därst. 1740-04-04. Yngste kontorsskrivare i lånebanken s. å. 22/10. Kontorsskrivare vid luckan i växelbanken 1744-05-04 och vid kassaböckerna s. å. 20/12. Andre kontorsskrivare i lånebanken 1745-10-30. Äldste kontorsskrivare därst. 1746-04-25. Karakteriserad bokhållare 1747-12-21. Bokhållare i nyssn. bank 1751-09-14. Kamrerare i kontrollkontoret 1752-05-16. Extra ordinarie bankokommissarie i bokslutskontoret 1759-10-24. Ord. kommissarie därst. 1761-09-09. Kommerseråds n. h. o. v. 1770-03-20. Adlad 1773-01-24 (introd. s. å. under nr 2009). Avsked från banken 1776-01-22. Död 1798-05-05 på Gripenberg och slöt själv sin adl. ätt. 'Han inrättade 1746 såsom äldste kontorsskrivare i lånebanken kontranummerböckerna i bokslutskontoret. Fick 1766-10-04 av bankodeputationen befattningen med bankens växel- och finansoperationer samt skötte detta värv med nit, omtanke och redlighet och redogjorde årligen för de flera millioner, vilka han för växeloperationerna disponerade. Fick också 1769 av sekreta utskottet ett exemplar i guld av bankens jubelmedalj och 1778 av bankoutskottet ett exemplar, likaledes i guld, av bankens medalj över konung Gustaf III:s besök. Efterlämnade en förmögenhet i löst och fast till ett värde av 192,000 rdr banko, varav en stor del var i speciemynt.' Gift 1:o 1755 med Hedvig Ulrika Weldt, född 1735, död 1763-06-17 i Stockholm, dotter av postmästaren i Stockholm Henrik Weldt och Augusta Regina Henning. Gift 2:o 1768-08-25 på Torpa i Fors socken, Älvsborgs län med den 1:a fruns kusin på mödernet Anna Elisabet Ström i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1752 med grosshandlaren i Göteborg Olof Sahlgren. Gift 2:o 1762 före 8/4 i Göteborg med bergmästaren Johan Holst, död 1766 före 1/5 Torpa Hon har givit altarkläden till Fors och Åsbräcka kyrkor i Västergötland.

Barn:

  • 1. Ulrika, född 1757, död 1772 före 24/9 i Stockholm.
  • 1. Gustaf Samuel, född 1758, död 1775-07-26 i Stockholm.
  • 1. Hedvig Augusta, född 1761-08-12, död 1794-04-01 i Stockholm. Gift 1785-07-23 på Gripenberg med bergsrådet friherre Samuel Gustaf Hermelin, i hans 2:a gifte, född 1744, död 1820.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: