:

Af Rolén nr 2287

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Rolén nr 2287

Adlad 1821-11-05 enl. 37 § R.F., introd. 1822.

TAB 1

Erik Eriksson (översiktstab. 1). Rusthållare i Rogsta i Kila socken, Södermanlands län. Gift med Christina Henriksdotter Rosenbom, vars fader tjänt vid adelsfanan i konung Carl XII:s tid.

Barn:

 • Erik Rolén, adlad af Rolén, född 1748-06-25. Skolpilt i Nyköping. Gymnasist i Strängnäs och student i Uppsala. Student i Uppsala1 1771-02-28. Extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen 1775-02-10. Kopist därst. 1777-12-09. Sekreterare vid Gripsholms ståthållarämbete 1781-06-15. Kanslist vid nyssn. expedition s. å. 9/8. Sekreterare i k. m:ts kansli 1782-12-21. Protokollssekreterare vid förutn. expedition 1784-12-13. Expeditionssekreterare 1789-05-22 yid den då inrättade ecklesiastikexpeditionen och vid inrikes civilexpeditionen 1793. Kammarråd 1798-08-14. RNO 1805-03-01. Tillika ledamot av nummerlotteridirektionen 1807-06-01. Vice president i kammarkollegium 1815-12-19. Adlad 1821-11-05 enl. 37 § R.F. (introd. 1822-05-29 under nr 2287). Död 1823-10-02 i Stockholm och begraven på Johannes kyrkogård. Gift 1:o 1783-02-06 i Nora prästgård, Stockholms län med Anna Elisabet Vougt, född 1761, död 1784-06-20 och begraven i Jakobs förs., Stockholm, dotter av kyrkoherden i Nora pastorat av ärkestiftet, kontraktsprosten Georg Vougt och Anna Wahlman. Gift 2:o 1786-10-29 Beckershov med Hedvig Maria Indebetou, född 1767-03-23, i Nyköpings västra församl. Död 1855-07-29 i Stockholm, dotter av brukspatronen Carl Gustaf Indebetou och Elisabet Schlytern.

Barn:

 • 2. Elisabet, född 1787-09-09. Död ogift 1874-08-08 1 Stockholm. Ägde tillsammans med systern Carolina Christina hus i nämnda stad.
 • 2. Carolina Christina, född 1789-08-27, död ogift 1874-12-24 i Stockholm.
 • 2. Gustaf Erik, född 1792-01-08, student i Uppsala 1807. Hovrättsexamen 1808. Kanslist i justitierevisionen. Död 1811-03-28.
 • 2. Johan Samuel, adelsman vid faderns död 1823. Född 1794. Justitieråd. Död 1848. Se Tab. 2.
 • 2. Hedvig Sofia, född 1795-09-15, död 1796-11-25.
 • 2. Maria Gustava, född 1798-05-06, död ogift 1859-04-26 i Stockholm.
 • 2. Johanna Charlotta, född 1804-07-17, död 1810-07-16.

TAB 2

Johan Samuel, (son av Erik, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1823. Född 1794-01-27 i Stockholm. Student i Uppsala 1807. Hovrättsexamen därst. 1810. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 20/6. Extra ordinarie notarie därst. s. å. 1/10. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium 1812-04-28. Kopist därst. s. å. 7/7. Vice advokatfiskal n. h. o. v. 1815-02-17. Vice advokatfiskal i nämnda kollegium 1816-08-26. Advokatfiskal n. h. o. v. 1820-06-30. Kammarråd 1835-07-14. RNO 1839-01-26. Justitieråd 1841-03-17. Död 1848-03-12 Hammarby Stockholms län. Gift 1:o 1821-05-05 med Sara Gustava Schméer, född 1802-06-30, död 1833-03-23 i Stockholm, dotter av fabrikören Henrik Jakob Schméer och Sara Christina Kihl. Gift 2:o 1834-01-27 i Stockholm med den 1:a fruns kusin Catharina Amalia Kihl, född 1811-10-30 i nämnda stad, död där 1906-06-28, dotter av klädesfabrikören Christoffer Kihl och Catharina N. N.

Barn:

 • 1. Hedvig Amanda Teresia, född 1822-11-16, död ogift 1895-06-08 i Stockholm.
 • 1. Erik Albert, adelsman vid faderns död 1848. Född 1824. Kofferdikapten. Död 1864. Se Tab. 3.
 • 1. Julia Gustava, född 1826-03-15, död 1840-04-27.
 • 1. Axel Ossian, född 1828-10-21, död 1846-07-03 på Hammarby.
 • 1. Henrik Rikard, född 1830. Konsul. Död 1884. Se Tab. 4.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1832-11-06 i Stockholm. Gardist vid livgardet till häst 1852-10-05. Korpral därst. 1856-10-08. Sergeant 1857-12-15. Avsked 1862-09-23. Husar vid husarregementet konung Carl XV 1863-03-19. Vice korpral därst. s. å. 24/4. Sergeant s. å. 17/6. Avsked 1864-02-19. Deltog i dansk-tyska kriget s. å. såsom vaktmästare vid 4. danska dragonregementet. Sedan lanthandlande. Död ogift 1874-11-27 i Härnösand.
 • 2. Agnes Johanna Amalia, född 1838-04-18, död i Nordamerika. Gift 1875-05-20 i New York i Nordamerika med telegrafassistenten Charles Schough, död 1885.
 • 2. Carl'' Samuel, född 1848. Lantbrukare. Död 1907. Se Tab. 5.

TAB 3

Erik Albert, (son av Johan Samuel, Tab. 2), adelsman vid faderns död 1848. Född 1824-08-04 i Stockholm. Kofferdikapten. Död 1864-06-16 i nämnda stad. Gift 1848-10-07 i Stenbro prästgård i Helgona socken, Södermanlands län med Eda Eugenia Eufrosyne Grip, född 1822-03-01 Boxtorp, död 1904-06-01 i Stockholm, dotter av grosshandlaren och landsfiskalen Johan Fredrik Grip och Anna Elisabet Risberg.

Barn:

 • Johan Erik Tyko, född 1849-07-20, död s. å. 21/7.
 • Anna Erika Eugenia, född 1850-07-12 i Stockholm. Extra ordinarie telegrafist 1874-02-23. Föreståndarinna för katalogexpeditionen hos telegrafstyrelsen 1907-11-16. Gift 1875-11-18 i Stockholm med kamreraren i riksbanken Per Gustaf Thunwall, född 1832-01-08 i Uppsala, död 1892-12-10 på Krägga i övergrans socken, Uppsala län. Änkefru Thunwall, född Rolén, har ägt del i huset nr 24 vid Lutternsgatan i Stockholm.
 • Samuel Albert Eugen (Sam), adelsman vid faderns död 1864. Född 1851-10-05 i Stockholm. Telegrafist vid statens järnvägar 1863–1865 och 1871. Biljettör 1868. Kontorsskrivare 1875-08-01. Bokhållare vid trafikdirektörsexpeditionen i fjärde distriktet av statens järnvägar 1877-01-01. Tjänstförrättande byråassistent vid fjärde distriktets byråavdelning 1888–1896. Avsked 1907 i april. Död barnlös 1928-07-30 i Kristinehamn. Gift 1877-12-11 i sistnämnda stad med Hilda Carolina Andersson, född där 1854-07-24, död 1939-05-01 i Kristinehamn (db nr 73), dotter av järnhandlaren Carl Andersson och Sara Carolina Carlsson.
 • Eda Emelie Maria, född 1854-04-10 i Stockholm. Död 1932-08-28 i Stockholm. Gift där 1880-02-07 med f. d. kamreraren i Skandinaviska kreditaktiebolag Johan Edvard Sandberg, född 1854-08-27 i Uppsala.
 • Gurli Hildegard Amalia, född 1857-06-04 i Södertälje, död 1922-11-30 i Stockholm. Gift 1878-11-16 i Stockholm med förste läraren vid Katarina folkskola i Stockholm, filosofie kandidat Bengt Hansson Hansell, född 1845-10-01, död 1911-04-15 i Rönninge och begraven på södra begravningsplatsen i Stockholm.
 • Hedvig Augusta, född 1860-10-15 i Södertälje. Gift 1878-11-16 i Stockholm med kassören Gustaf Oskar Lindholm i hans 2:a gifte (gift 1:o 1876-02-00 med Hildegard Rosina Brudin, död s. å. 12/11), född 1845-05-15 i Stockholm, död där 1896-06-28. Änkefru Lindholm, född Rolén, har ägt del i huset nr 49 Drottninggatan i sistnämnda stad.

TAB 4

Henrik Rikard, (son av Johan Samuel, Tab. 2), född 1830-05-29. Grosshandlare i Göteborg. Sedan köpman och konsul i Kapstaden i Sydafrika. Död där 1884-10-10. Gift 1858-04-15 i sistnämnda stad med Sofia Margareta Johanna van Reenen, född 1840, död, dotter av godsägaren Johan van Reenen.

Barn:

 • Johanna Maria Kotze (Joey) van Reenen, född 1859, död.

TAB 5

Carl'' Samuel, (son av Johan Samuel, Tab. 2), född 1848-02-01 i Stockholm. Var först handelsbokhållare och ägnade sig sedan åt lantbruksskötsel, varefter han överflyttade till Kanada. Död 1907-03-11 i Hallock, Minn., U. S. A. Gift 1882-11-16 i Frötuna socken, Stockholms län med Erika Josefina Karlsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1869-06-28 i Stockholm med sjökaptenen Erik Gustaf Lindholm, född 1835-04-02 på Knutby i nämnda socken. Död 1879-05-09 i Norrtälje), född 1849-11-23 i Lohärads socken, Stockholms län (Hallsta, fb), död 1923-02-18 i Norrtälje och begraven i Frötuna socken, Stockholms län ]], dotter av båtsmannen Carl Ersson Mild och Anna Greta Carlsdotter.

Barn:

 • Erik Samuel (Sam), född 1883. Murarmästare. Se Tab. 6.
 • Carl Henrik, född 1884-05-04 i Estuna socken, Stockholms län. Mekanisk arbetare. Död ogift 1915-11-15 i Frötuna socken.
 • Agnes Erik Amalia, född 1890-01-22 på Knutby (Frötuna förs., Stockholms län). Gift 1907-05-26 i Frötuna socken med lokomotiveldaren Uno Valdemar Hammargren, från vilken hon 1924-02-27 blev skild, född 1887-02-06. Gift 2:o 1930-06-24 med Karl Johan Jansson, född 1892-04-10.

TAB 6

Erik Samuel (Sam), (son av Carl Samuel, Tab. 5), adelsman vid sin kusins, Samuel Albert Eugen, död 1928-07-30. Född 1883-04-10 i Estuna socken, Stockholms län. Murarmästare i Norrtälje. Gift 1905-10-08 på Väster Knutby i Frötuna socken Stockholms län med Alva Eklund, född 1888-09-11 vid Beateberg i Rö socken, Stockholms län, dotter av hemmansägaren Carl Erik Eklund och Christina Charlotta Malmström.

Barn:

 • Ingrid Cecilia, född 1905-10-30 i Norrtälje, liksom syskonen. Gift 1926-11-06 i Storkyrkoförs. Stockholm med vaktmästaren i riksbanken Martin Elias Kullberg, från vilken hon blev skild, född 1897-11-12.
 • Carl Samuel Ingvar, född 1907-10-02 i Norrtälje. Se Tab. 6A.
 • Erik Albert, född 1910-01-20 i Norrtälje. Se Tab. 6B
 • Sam Govert, född 1913-09-01 i Norrtälje förs.,. Vägmästare. Huvudman 1974.
 • Sigrid Sellina, född 1915-07-10 i Norrtälje förs.,. Gift 1:o 1936-05-10 i Köpenhamn (Sofia förs., Stockholm (vb nr 80) med konservatorn Tor Sigurd Hansson, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1941-09-03, född 1910-08-15. Gift 2:o 1942-07-24 med Harry Bernhard Nilsson, född 1912-04-05 i Lidköpings förs.,
 • Alvar Henry, född 1917-09-13 i Norrtälje (enl pastor i Norrtälje). Affärsbiträde. Se Tab. 6D.
 • Estrid Teresia, född 1921-04-26 i Norrtälje förs. Gift 1:o 1940-01-14 i Oscars förs., Stockholm (vb nr 16) med ingenjören vid Hugo Theorells ingenjörsbyrå AB Carl Lennart Litzberg, från vilken hon blev skild, född 1913-01-05.
 • Mildred Ottilia, född 1923-03-20 i Norrtälje förs. Affärsbiträde, laboratorietekniker. Anställd hos AB SLT.

TAB 6A

Karl Samuel Ingvar (son av Erik Samuel, tab 6), född 1907-10-02 i Norrtälje. Konstförvant. Gift 1933-03-30 i S:t Clara förs, Stockholm ]] med tjänarinnan Mimmi Viola (Minette) Löfgren från vilken han blev skild genom Stockholms rr:s utslag 1944-07-17, född 1908-07-20 i Ljustorps förs, Västernorrlands län. Dotter av arbetaren Per Viktor Johansson Alm och Anna Viktoria Löfgren.

Barn:

 • Ingegerd Mimmi Viola, född 1932-04-12 i Engelbrekts förs, Stockholm (Långsele förs, Västernorrlands län, fb), (lagstadg. faderskapserk. 1933-03-24, trolovningsbarn, enl. pä i S:t Clara Stockholm).
 • Sam Ingvar, född 1937-04-11 i Kungsholms förs., Stockholm (fb nr 121)

Källor

1Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: