:

Af Lundblad nr 2288

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten af Lundblad nr 2288

Adlad 1821-12-28 enligt 37 § R.F., introducerad 1822.


TAB 1

Knut Larsson. Bonde Röandersbygget. Död omkring 1755.

Barn:

 • Johan Lundblad, född 1753-03-01 i Tönnersjö socken, Hallands län. Student i Leipzig 1774. Magister i Leipzig 1776. Docent i Lund 1781-05-31. Extra ordinarie professor i Lund 1787-10-16 eloquentiæ et poeseos professor 1789-06-17. Kyrkoherde i S:t Petri kloster 1793. Teol. doktor 1800-11-01 kyrkoherde i Hardeberga 1806. LNO 1817-04-28. Död 1820-06-18 i Lund. Gift 1790-07-18 med Margareta Beata Sjöberg, född 1761, död 1846, dotter av prosten och kyrkoherden i Söderviddinge pastorat av Lunds stift Johan Fredrik Sjöberg och Petronella Hahn.

Barn:

 • Johan Fredrik Lundblad, adlad af Lundblad, född 1791-04-08 i Lund. Filosofie magister i Lund 1811. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition 1811-08-00 och i justitierevisionsexpeditionen samt auskultant i Svea hovrätt 1811. Auskultant i Göta hovrätt 1812. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1813-10-29. Kanslist justitierevisionsexpeditionen 1814-11-22. Protonotarie 1816-05-21. Svensk postagent i Stralsund 1818-08-22. Konsul för Neu- och Vorpommern 1818-10-14. Förste expeditionssekreterare 1820-01-11. RPrRÖO3kl 1821-07-21. Adlad 1821-12-28 enligt 37 § R.F. (introducerad 1822-11-23 under nr 2288). Svensk och norsk generalkonsul i förre detta Svenska Pommern och Mecklenburg 1823-02-01. Avsked från konungens kansli 1823-03-11. LKrVA 1827. RNO 1830-01-20. Lämnade 1833-11-30 sina befattningar såsom postkommissarie i Greifswald och generalkonsul i Pommern och Mecklenburg-Schwerin samt blev därför avskedad ävensom utesluten bland nordtjärneriddarna, allt till följd av olyckliga spekulationer. Kallas legationsråd. Död 1854-04-05 i Strassburg. I yngre åren utgav han flera svenska plutarker, såsom över Carl X Gustaf, Torstenson, Banér, Wrangel m fl och åren 1834–1836 skrev han Carl XII:s historia, översedd och förbättrad av hans svåger, professor Bolméer i Lund, vilken historia är översatt på tyska under namn av Carl XII:s historia, författad av Lundblad och Bolméer. Bodde efter entledigandet ur tjänsten en tid i Paris. Gift 1819-12-03 Nissdorf

Barn:

 • Carl Johan Albert, född 1821. Preussiskt regeringsråd. Död 1908. Se Tab. 2.
 • Matilda, född 1822 i Stralsund, död 1858-03-05 i Neisse i Schlesien. Gift 1851 med en kapten Arnold vid preussiska artilleriet.
 • Teodor, född 1826 i Stralsund. Löjtnant och adjutant vid preussiska 24. infanteriregementet. Död ogift 1853-06-19 Neu-Ruppin (enligt annan uppgift stupade han vid Königgrätz). Bar preussiska järnkorsmedaljen, sachsiska tapperhetsmedaljen och badensiska fältmedaljen.
 • Augusta, född 1830 i Greifswald. Gift 1851 med Herman von Mellenthin, till Liencken i Hinter-Pommern, död 1852.
 • Emma, född 1831 i Greifswald, död ogift.
 • Otto, född 1833. Generallöjtnant i preussisk tjänst. Kommendant i Metz. Död 1905 i Cassel. Gift och hade en son och en dotter, båda döda.

TAB 2

Carl Johan Albert (son av Johan Fredrik Lundblad, adlad af Lundblad, Tab. 1). Adelsman vid faderns död 1854. Född 1821-01-23 i Stralsund. Regeringsråd i Preussen. Död 1908-01-28 i Cassel. Gift 1850 i Luckau med Agnes Gallus.

Barn:

 • Helena Sofia Margareta, född 1851.
 • Teodor Johan Fredrik Filip, född 1853. Överstelöjtnant. Se Tab. 3.

TAB 3

Teodor Johan Fredrik Filip (son av Carl Johan Albert, Tab. 2), född 1853. Överstelöjtnant i preussisk tjänst. Gift 1903-11-02 i Frankfurt a. / M. Elsa Marta Matilda Eugenie Vogel von Falckenstein, född 1876-09-15 i Frankfurt, dotter av preussiska översten Heino Eugen August Vogel von Falckenstein och Marta Marie Anna Karstedt.

Barn:

 • Hella.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: