:

Af Kullberg nr 2260

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Kullberg nr 2260 †

Adlad 1818-08-05 enligt 37 § R.F., introducerad 1819.

TAB 1

Anders Kullberg, född i Kullen i Luggude härad, Malmöhus län, där hans förfäder varit bönder; snickare i Hälsingborg. Död 1751. Gift med Margareta Juliana Engelholm, död 1772, dotter av en handlande i Malmö.

 • Barn:
 • Carl Kullberg, född 1742-08-24 i Hälsingborg. Student i Lund 1761. Prästvigd (Ssn) 1765-12-14; Fil. mag. 1768. Kyrkoherde i Strö och Skarhults församlings pastorat av Lunds stift 1770 (Ssn). Prost 1780. Teol. doktor 1782. Häradsprost i Frosta härad 1793. Kyrkoherde i Västra Karups och Houfs församling av Lunds stift (Ssn) 1802-03-09. Död 1808-02-17. Gift 1770-06-29, med Johanna Wallstedt, född 1754-08-03, död 1834 (Ssn) i Båstad, dotter av kornetten vid norra skånska kavalleriregementet Olof Wallstedt och Johanna Schwartz.
 • Barn:
 • Anders Carlsson Kullberg, adlad af Kullberg, född 1771-08-03 i Strö socken i Frosta härad, Malmöhus län. Student i Lund 1788. Mag. ultimus i Lund 1793. Jur. examen (Ssn) 1793-12-17. Docent i grekiska och österländska språk vid akademien i Lund (Ssn) 1797-02-06. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1798-01-12. Auskultant i Göta hovrätt 1798. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegii expedition 1799-03-15. Kanslist och sekreterare vid hovkanslersämbetet 1801-11-23. Tillika protokollssekreterare i kungliga kansliet 1807-05-11. Handsekreterare hos kronprinsen Carl August 1809. Expeditionssekreterares fullmakt 1810-01-06. Kansliråd 1812-10-08. RNO 1815-01-12. En av de aderton i svenska akademien 1817-04-07. Adlad 1818-08-05 enligt 37 § R.F. (introducerad 1819-02-07 under nr 2260). Statssekreterares n. h. o. v. Statssekreterare vid ecklesiastikexpeditionen 1826-05-11. KNO 1829-03-08. Biskop i Kalmar stift 1830-07-01. Prästvigd 1830-07-25. Invigd till biskop i Stockholms storkyrka 1830-07-25. Teol. doktor 1830-11-10. Död 1851-05-06 i Kalmar. 'Var en utmärkt lärd och vitter man. Vann i svenska akademien tvenne större och tvenne mindre pris för skaldekonst och har utgivit två häften av sina Poetiska Försök, tryckta i Stockholm 1816. Fungerade under riksdagarna i Örebro 1810 och 1812 såsom sekreterare i hemliga utskottet. Kallades till ledamot i tryckfrihetskommittén och i kommittén för ett nytt boktryckeriregelemente ävensom till ordförande i boktryckerisocieteten.' Gift 1812 i Stockholm (Ssn) med Lovisa Johanna Kruse, född 1789-08-19, död 1850-03-03 i Stockholm, dotter av grosshandlaren i Stockholm Martin Kruse och Anna Christina Nordling.
 • Barn:
 • Carl Anders, adelsman vid faderns död 1851. Född 1813-08-23 i Stockholm, liksom syskonen. Student i Uppsala 1829. Jur. fil. examen 1832. Hovrättsexamen 1835. Kammarjunkare 1835. Död ogift 1857-06-29 i Stockholm. 'Var en lycklig och omtyckt författare.'
 • Johan August, adelsman vid äldre broderns död 1857, född 1817 i Stockholm. Major. Död 1881. Se Tab. 2.
 • Aurora Johanna, född 1818-08-13 i Stockholm, död 1858-10-05 i Stockholm i kolera. Gift 1854-06-00 i Stockholm med pastorn vid reformerta församlingen i Stockholm Jean Pierre Philippe Trottet.
 • Agnes Margareta, född 1823-07-17 i Stockholm, död 1835-05-15.
 • Agnes Josefina, född 1826-04-27 i Stockholm, död 1829-02-27.

TAB 2

Johan August (son av Anders Carlsson Kullberg, adlad af Kullberg, Tab. 1), adelsman vid äldre broderns död 1857. Född 1817-03-01 i Stockholm. Student i Uppsala 1834. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1834-07-01. Officersexamen 1835-04-28. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1835-05-25. Löjtnant 1842-11-14. Adjutant vid generalfälttygmästarämbetet 1851-04-15–1852-04-15. Kapten 1854-06-01. Ledamot av regementets artillerikommitté 1862-04-28 RSO 1863-01-28. Major i artilleriet 1866-08-07. Major i Svea artilleriregemente 1866-11-27. Ordförande i artillerikommittén 1868–1871. Major vid regementet 1871-05-05. Avsked 1874-06-15. Död 1881-12-21 Björknäs. Gift 1846-09-09 i Stockholm med Beata Sofia Themptander, född 1822-12-22. i Stockholm, död 1898-04-09 i Djursholm, dotter av justitierådet Sven Themptander och Elisabet Petronella Warodell.

 • Barn:
 • Carl August, född 1850-12-00, död 1851-05-27, i Stockholm.
 • Sven Anders Herman, adelsman vid faderns död 1881. Född. 1848. Intendent. Död 1906. Se Tab. 3.
 • Johanna Sofia Elisabet (Ellen), född 1852-06-08 i Stockholm, död ogift 1928-11-30 i domk. förs., Uppsala.
 • Ebba Aurora, född 1856-10-03 i Stockholm. Död 1930-01-25 i Norra Härene förs., Skaraborgs län. Gift i Stockholm 1882-05-17 med godsägaren Filip Albert Bergendal, född 1854-04-01 i Gammalkroppa i Kroppa socken, Värmlands län, död 1906-03-08 i Lidköping.

TAB 3

Sven Anders Herman (son av Johan August, Tab. 2), adelsman vid faderns död 1881. Född 1848-08-27 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1865-04-03. Utexaminerad 1870-03-31. Underlöjtnant vid 2. livgardet, nu Göta livgarde, 1870-05-10. Löjtnant 1875-03-05. Tillförordnad regementsintendent 1878-09-30. Avsked med tur och befordringsrätt 1879-01-23. Regementsintendent 1881-04-22. Kapten i regementet 1885-05-01. Verkställande direktör i Militärekiperingsaktiebolaget 1886-03-30. Avsked från kaptensbefattningen 1886-04-29. RVO 1889-11-30. Intendent av 1. klassen 1902-12-12. Död 1906-08-29 i Stockholm. Gift 1874-05-12 i Stockholm med Jenny Hichens, född 1855-07-25 i Göteborg, död 1877-09-06 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Benjamin Hichens och Charlotta Berndtson.

 • Barn:
 • Elsa Sofia Charlotta, född 1875-02-01 i Stockholm, Göta livg. förs. Artist (målarinna).
 • Carl'' August Benjamin, adelsman vid faderns död 1906. Född 1876-05-29 i Stockholm. Vice konsul vid konsulatet i Stettin 1906-11-23 RVO 1911-08-29. Konsul i Stettin 1923-11-11. RJohO 1928. Biogr. i VÄD. Död 1936-08-10 i Stettin (Jakobs förs., Stockholm db nr 62). Gift 1:o 1905-04-25 i Stettin med Hedvig Sasse, från vilken han blev skild, född 1876-08-09 i Stettin. Gift 2:o 1919-08-22 i Stettin med Augusta Louise Claire Buscher (Auguste Luise Clara enl. dödsbeviset), född 1888-06-13 i Remscheld, dotter av rentier Johan Buscher och Louise Röttger. Med henne utgick adliga ätten nr 2260 af Kullberg.
 • Gustaf Artur, född 1877. Direktör. död 1941. Se Tab. 4.

TAB 4

Gustaf Artur (son av Sven Anders Herman, Tab. 3), född 1877-08-27 i Södertälje. Direktör i aktiebolaget A. H. Nordin i Paris. död 1941-11-22 i Brüssel och utslocknade med honom denna adl. ätt på svärdsidan. Gift 1914-09-04 i Paris 16 éme arr. med Germaine Constance Charlotte Hamel, född 1885-12-26 i Caen, Frankrike, dotter av grosshandlaren Charles Hamel och Juliette Tasset.

 • Barn:
 • Carl Herman, född 1915-03-21 i Paris. Död 1933-05-10 i Bryssel.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: