Af Ekstedt nr 2229

Från Adelsvapen-Wiki

2229.jpg

Adliga ätten af Ekstedt nr 2229 †

Adlad 1812-04-06 enligt 37 § R.F., introducerad 1814. Utdöd 1834-09-23.


  • Carl Ekstedt. Student i Uppsala 1702. Prästvigd 1707. Komminister i Häggeby församling av ärkestiftet 1710 och i Holms och Kulla församlingar i samma stift 1713. Kyrkoherde i Kulla pastorat 1719. död 1726 [Hm].

Barn:

  • Abraham Ekstedt, född 1721-06-23. Sidenfabrikör i Stockholm. Död 1803-12-04. Gift med Anna Beata Liebman, född 1740-07-03, dotter av rektorn vid Lunds skola Reinhold Thuresson Liebman och Charlotta Juliana Strandell.

Barn:

  • Axel Abraham Ekstedt, adlad af Ekstedt, född 1766-06-20. Antagen vid kungliga hovstallet 1784-02-01. Beridare vid kungliga hovstallet 1788-03-12. Löjtnant i armén 1799-06-10. Understallmästare 1812-04-02. Adlad 1812-04-06 enligt 37 § RF, (introducerad 1814-05-28 under nr 2229). Stallmästare hos änkedrottningen Hedvig Elisabet Charlotta. RSO 1822-06-11. Hovstallmästare 1830-12-01. Död ogift 1834-09-23 i Stockholm och slöt själv ätten. 'Han åtföljde 1788–1790 under finska kriget konung Gustaf III, reste på befallning efter överhovstallmästaren, greve Adolf Fredrik Lewenhaupts död 1791 till Aachen för att tjänstgöra hos bemälte konung. Gjorde 1800 tjänst vid riksdagen i Norrköping och officierade vid konung Gustaf IV Adolfs kröning samt var honom följaktig på hans flesta utrikes resor, ävensom under 1805 och 1806 års tyska krig, var slutligen 1809 bemälte konung följaktig på dess avresa från Sverige till de Badiska länderna.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.