Af Callerholm nr 2278

Från Adelsvapen-Wiki

2278.jpg

Adliga ätten af Callerholm nr 2278 †

Adlad 1819-10-12 enl. 37 § R.F., introd. 1820. Utdöd 1912-02-04.

TAB 1

Nils Jonson. Borgare i Norrköping.

Barn:

  • Jonas Callerholm, född 1698-12-31 i Norrköping. Student i Uppsala 1721. Prästvigd 1733. Domkyrkosyssloman i Linköping 1735. Kyrkoherde i Åtvids pastorat av Linköpings stift 1742. Död 1757-10-15 [Hm]. Gift 1:o 1735-09-17 i Grebo socken, Östergötlands län med Anna Christina Follin i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1729-09-16 i Grebo socken, med komministern i Vårdsbergs församling i nyssnämnda, stift Måns Carlström, döpt 1692-05-08 i Bälaryds socken, Jönköpings län, död 1733-08-07 i Vårdsberg), död 1711-11-23 i Värna socken, Östergötlands län, död 1746-03-23 i Åtvids prästgård, dotter av kyrkoherden i Grebo pastorat Samuel Follin och Anna Hofverberg. Gift 2:o 1752-08-23 i Åtvids prästgård med Anna Beata Hallonqvist i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1760-09-02 i Norrköping med hattmakaren Peter Söderström).

Barn:

  • 1. Nils Johan Callerholm, född 1738-11-10 i Linköping. Student i Lund 1758. Auskultant i Göta hovrätt 1767. T. f. auditör vid garnisonen i Kristianstad 1768. Vice häradshövding 1771-07-03. Häradshövdings namn 1773-09-18. Borgmästare i Kristianstad 1775-11-08. Lagmans karaktär 1788-01-07. Död 1795-03-02 i Kristianstad [Ls]. Gift 1771-06-23 i Rabelövs socken, Kristianstads län med Johanna Carolina Ziebeth, född 1740-10-23. Död 1814-02-13 i Kristianstad, dotter av kornetten Abraham Gustaf Ziebeth och Anna Helena Lovisa Hofverberg [Ls].

Barn:

  • Nils, f. 1780, häradshövding i Hedemora domsaga, död 1858, gift med Fredrika Charlotta Göthe.
  • Jonas Gustaf Callerholm, adlad af Callerholm, född 1772-04-25 i Kristianstad. Student i Lund 1783 (Sbn.) fänrik vid konungens eget värvade regemente 1788-04-30 löjtnant vid Tornérhielmska lätta infanteribataljonen 1789-11-21. Löjtnant vid förstnämnda regemente 1791-04-24. Stabskapten 1795-12-20. Kapten med kompani 1802-04-07. Brigadadjutant vid skånska lantvärnet 1808 major i armén 1809-07-29 befälhavare för skånska lantvärnets brigad s. å. kommendant i Malmö 1811-06-07. Major på stat vid ovannämnda regemente 1815-05-02. RSO s. å. 12/8. Överstelöjtnant i armén 1818-05-11, adlad 1819-10-12 enligt 37 § R.F. (introd. 1820-05-25 under nr 2278). 1. Major vid förstnämnda regemente 1821-03-14 överste i armén 1826-05-11. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1829-05-11. Död 1831-09-24 i Malmö. Gift 1804-07-22 i (Kristianstad med Dorotea Margareta Cedergren, född där 1784-10-05. Död 1841-12-17 i Malmö, dotter av handlanden i Kristianstad Salomon Fredrik Cedergren och Helena Catharina Aulin.

Barn:

  • Helena, född 1805-04-26 i Kristianstad, död ogift 1840-07-12 i Malmö.
  • Fredrika Charlotta, född 1809-10-03, död 1814-07-14 i Kristianstad.
  • Nils Fredrik (Fritz), adelsman vid faderns död 1831, född 1812-03-17. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1829-12-29. Kornett därst. 1830-02-13. Officersexamen s. å. 8/5. Löjtnant 1840-08-13. Regementskvartermästare 1852-12-11. Ryttmästare 1853-12-02. Skvadronschef s. å. 2/12. Avsked med pension 1859-02-15. Död ogift 1891-12-01 i Malmö.
  • Gustaf Teodor, född 1816. Vice häradshövding. Död 1853. Se Tab. 2.

[EÄrätt; EÄ:I s726; SBL:7 s209]

TAB 2

Gustaf Teodor (son av Jonas Gustaf, adlad af Callerholm, Tab. 1), född 1816-09-29 i Malmö. Student i Lund 1831. Jur. examen våren 1840. Vice häradshövding. Död 1853-07-28 i Hedemora. Gift 1850-08-08 i Hedemora kyrka med sin kusin Johanna Dorotea (Hanna) Callerholm, född 1826-05-17 i Hedemora, död där 1901-05-06, dotter av häradshövdingen i Hedemora domsaga, jagmannen Nils Callerholm och Fredrika Charlotta Göthe.

Barn:

  • Gustaf Nils Teodor, adelsman vid farbroderns död 1891. Född 1852. Häradshövding. Död 1912. Se Tab. 3.

TAB 3

Gustaf Nils Teodor (son av Gustaf Teodor, Tab. 2), adelsman vid farbroderns död 1891. Född 1852-07-11 i Hedemora. Mogenhetsexamen 1871-08-15. Student i Uppsala s. å. Jur. fil. cand.examen 1872-05-29 och jur. kand.examen 1877-01-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. Vice häradshövding 1879-05-30. Häradshövding i Hedemora domsaga 1890-04-18. Stadsfullmäktiges i Hedemora ordförande 1894. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1899. RNO 1900-12-01. Vice talman i riksdagens 2. kammare under senare delen av 1910 års lagtima riksdag. 2. Kammarens vice talman riksdagarna 1911 och 1912. Död 1912-02-04 i Stockholm, och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1881-08-27 i Hedemora kyrka med Aina Charlotta Gustava Bovin, född 1855-11-15 i Uppsala, död 1908-03-14 i Stockholm (Hedemora förs, db), dotter av häradshövdingen i Hedemora domsaga Johan Anton Bovin och Charlotta Margareta Dorotea Aulin.

Barn:

  • Ellen Aina Dorotea, född 1883-07-08 i Hedemora. Gift 1904-11-28 med sekreteraren och ombudsmannen hos Sveriges allmänna hypoteksbank och Mälarprovinsernas hypoteksförening extra ordinarie hovrättsnotarien Elis Nikolaus Carlgren, född 1871-09-16 i Gruvriset i Stora Kopparbergs socken, Kopparbergs län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.