Adlercrantz nr 1193

Från Adelsvapen-Wiki

1193.jpg

Adliga ätten Adlercrantz nr 1193 †

Adlad 1689-05-10, introducerad 1693. Utdöd 1705.


  • Peder Andersson, född 1611. Major vid Skaraborgs regemente. Död 1676 och begraven i Gingrids numera raserade kyrka i Ås härad Älvsborgs län. Gift med Anna Margareta Schuman, född 1634, död änka (C. J. Ljungström Åhs och Vedens härader, s. 102)

Barn:

  • Johan Schuman, adlad Adlercrantz, född 1651-04-10. Student i Uppsala (Um.) 1668-02-06. Skrivare vid amiralitetet 1670. Proviantmästare vid flottan i Göteborg (Zf.) 1676-02-21–1680. Amiralitetskommissarie 1688-05-15. Adlad 1689-05-10 (introducerad 1693 under nr 1193). Inspektor över skeppsbyggeriet i Göteborg 1689-10-26. Död 1693-12-18 i Stockholm och begraven i Kungsholms kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han blev 1675 anbefalld att överse amiralitetskollegii räkningar, varvid han strängt och oväldigt tillkännagav ett och annat, som till Kungl Maj:ts otjänst var förelupet. ' Gift 1:o 1671 med Sigrid Jakobsdotter. Gift 2:o 1682-02-14 i Stockholm med Helena Vult i hennes 1:a gifte (gift 2:o med advokaten i Stockholm Lars Fincke, döpt 1666-08-19 på Stora Hilltorp(Öä) i Bjälbo socken, Östergötlands län, levde 1708-02-00 (död 1702 i Polen)), döpt 1664-04-13 i Stockholm, levde 1700 (Öä), dotter av körsnären och hovpeltineraren i Stockholm Elias Vult och Juliana von Kothen samt syster till ryttmästaren Gabriel Vult eller Fult, adlad Lilliesvärd, nr 1153. 'Helena Vults andre man Lars Fincke eller Stiernstedt blev 1698-05-11 för rättegångsmissbruk dömd till fjorton dagars fängelse på barnhuset samt att återtaga sitt förra namn, Fincke, emedan Stiernstedt av Kungl Maj: t förklarades för ett adelsnamn, eftersom guvernementssekreteraren Thessleff fått det vid sitt adlande.'

Barn:

  • 1. Johan, student i Uppsala (Um.) 1690-01-28. Prästvigd 1694 i Göteborg. Kallas magister 1699. Amiralitetspredikant i Karlskrona 1697–1703. Död efter 1705-04-26 på resa från Stockholm till Karlskrona [Pt 1928, sid. 61.] (1704) barnlös i Stockholm och utdog ätten med honom. Gift före 1696 med Maria N. N., som efterlevde honom. (Hm.)
  • 1. Jakob, student i Uppsala (Um.) 1690-01-28. Kapten (?). Död ogift.
  • 2. Juliana, döpt 1682-11-09 i Göteborg (Bg (Kristine kyrkas böcker).), död ogift 1758-01-07.
  • 2. Elias döpt 1683-11-16 i Göteborg (Bg (Kristine kyrkas böcker).). 2. fänrik vid Östgöta infanteriregemente. 1. Fänrik 1708-12-09. Död i 1709-02-00 i Lutenka [At(RA)].
  • 2. Anna Margareta, döpt 1685-01-28 i Göteborg, bisatt i Kristine kyrka 1685-10-11 [Bg].
  • 2. Gustaf Adolf, döpt 1686-03-15 i Göteborg [Bg]. Begraven 1698-01-09 i Finnerödja socken, Skaraborgs län. [Meddelande av med. doktor G. Neander, Stockholm.]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.