:

And

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från (And))

Denna ätt var i slutet av 1200-talet och i början av 1300-talet en av de mest betydande ätterna i Uppland. Ättens förste kände medlem, Anders And, är omnämnd endast i sönerna Andreas och Israels patronymika. Av ättemedlemmarna är för eftervärlden mest bekant den lärde uppsaladomprosten Andreas Andreæ, hans bror, tiundalagmannen Israel Andersson, och dennes dotter Ramborg Israelsdotter - denna i första hand genom sitt präktiga gravmonument i Västeråkers kyrka i Hagunda hd i Uppland. Ätten dog ut på manssidan under 1300-talets andra decennium med den nyssnämnde domprosten Andreas Andreæ. Ättens medlemmar förde ett s k talande vapen: Andreas Andreæ en simmande and, Israel Andersson däremot tre gående änder på en balk. Ramborg Israelsdotters vapen liknade det sistnämnda, fast de tre fåglarna var enligt en gammal, numera försvunnen vapenmålning vid Ramborgs grav i Västeråkers kyrka: änderna grå, balken vit och sköldfältet blått.

TAB 1

Anders And, var gift med en dotter av Finstaättens äldste kände medlem Israel.

Söner:

  • Andreas Andreæ. Uppträder första gången 1276-09-21 som magister och kanik i Uppsala. Var ännu kanik där 1278 och domprost redan s å, i varje fall 1280, då han medverkade vid tillkomsten av Alsnö stadga. Nämns bland kung Magnus Ladulås råd 1288. Var domprost i Uppsala ännu 1299-01-26, men lade samma år ned detta ämbete och kallades 1299-12-05 endast för kanik. År 1300 och ännu 1302-05-20 uppträder hans kusin Israel Petersson (Finstaätten) som domprost i Uppsala, men redan 1302-11-24, då Israel Petersson troligen är död, kallas Andreas åter domprost och innehade därefter detta ämbete till sin död. År 1304 kallar kung Birger Magnusson honom sitt råd. Donerade 1291 sitt hus i Paris till en stiftelse för studerande i Paris från Uppsala stift. I sitt testamente 1316-06-03 valde han sin grav i S:t Nikolai kapell i Uppsala domkyrka samt skänkte till samma domkyrka "min ö i Uppsala" och andra förvärvade egendomar i Rasbo, Ulleråkers och Vaksala hd i Uppland samt insatte sin brorsdotter Ramborg och hennes man riddaren Arvid Gustavsson (Sparre av Vik) till arvinge av sina fädernegods, alla belägna i Uppland, bl a i Hagunda, Håbo, Lagunda, Ulleråkers och Örbyhus hd. Var troligen † 1317-02-15, säkert 1317-12-05. Hans huvudgård Lårsta låg i Giresta sn i Lagunda hd i Uppland. Han och hans bror Israel fick 1286 av kung Magnus Ladulås med ärftlig rätt Svärdsö, möjligen i Uppland, men möjligen även det Svärdsö i Torö sn i Sotholms hd i Södermanland. Sigill: en simmande and på vattnet, däröver en lilja och rosor och domprosten knäböjande inför den heliga Katarina, över vilken två änglar svävar.
  • Israel Andersson, 1281, † 1289, antagl riddare, lagman. se Tab 2.

TAB 2

Israel Andersson, (son av Anders And Tab 1). Uppträder första gången 1281-03-13 och kallas redan då dominus, var därför antagl riddare. Kallas endast dominus ännu 1286-04-23, men var tiundalagman 22/5 s å. † 1289 och begravd i S:t Nikolai kapell i Uppsala domkyrka. Till honom och hans bror Andreas gav kung Magnus Ladulås 1286 med ärftlig rätt Svärdsö (se ovan). Sigill: tre gående änder på en balk. Gift med Ramfrid Gustavsdotter (lejon), som tidigare hade varit gift med en Ulvase. Fru Ramfrid upprättade 1302 sitt testamente, där hon bl a förordnade att om hon skulle dö i övre Sverige, skulle hon begravas bredvid sin man i S:t Nikolai kapell i Uppsala domkyrka, men, om hon dog i Västergötland, hos sin fader i Skara domkyrka. Levde ännu 1305-06-14, men var troligen † 1308-05-01. Ägde jord bl a i Hagunda, Håbo, Lagunda, Norunda, Simtuna, Torstuna och Vaksala hd i Uppland samt i Uppsala stad och i Vartofta hd i Västergötland. Hennes sigill: fru Ramfrid knäböjande inför den heliga Katarina; fältet bestrött med rosor och liljor.

Barn:

  • Anders Israelsson, troligen † i juni 1296, efter fadern och tydligen utan avkomlingar.
  • Ramborg Israelsdotter. Insattes av farbrodern Andreas som arvinge till hans fädernegods. Bortbytte till ärkebiskop Olof jord i Norunda hd i Uppland mot jord i Hagunda hd i samma landskap. Vapen: tre fåglar på en balk. Var i juni 1296 första gången gift med Karl Gregersson (Folkungaättens oäkta gren), som uppträder från 1285 till 1301, då han gjorde sitt testamente, men säkert dog snart därefter. Var troligen redan 1303-11-06, då hon kallas domina, och säkert 1315-04-16 omgift med Arvid Gustavsson (Sparre av Vik), riddare, hertigarna Erik och Valdemars råd, tidigast nämnd 1301, † natten mellan 10 och 11 december 1317. Fru Ramborg nämns änka 1318-11-28 och var möjligen † 1327. Blev begravd i Västeråkers kyrka i Hagunda hd i Uppland, där hennes gravmonument ännu är bevarat. Enligt detta bodde hon på Vik i Balingsta sn i Hagunda hd i Uppland och gav bort jord i samma hd.

KÄLLOR

Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF).

: