Ållon Finland nr 210

Från Adelsvapen-Wiki

0210.jpg

Adliga ätten ÅLLON I FINLAND nr 210 †

Gammal frälsesläkt, adlad 1586-03-15, introd. 1634. Utdöd på 1600-talet.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


  • Erik Svensson, till Kullo i Borgå socken. Skrev sig redan 1546 till sin hustrus gods Haiko vid Borgå. Gjorde adlig rusttjänst 1556, 1562. Var fogde i Helsingfors 1560. Tillhörde hertig Johans parti och blev av konung Eriks nämnd dömd till döden 1563-09-01, men domen gick ej i verkställighet. Skulle ånyo stå till svars i Stockholm 1565, men låg då sjuk i Reval och död sannolikt vid denna tid [Rf]. Enl. Al dog fogden på Helsingfors Erik Svensson 1561 och en Erik Svensson, som var fogde Kegd Tydligen äro två fogdar med lika namn förblandade hos Rf. Gift med Bengta Hansdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med frälsemannen Lars Månsson [Ållongren i Finland, nr 115], död omkr. 1540), död omkr. 1585, dotter av frälsemannen Hans Eriksson och Bengta Pedersdotter av adliga Sjundbysläkten.


  • Jöns Eriksson, till Tjusterby i Borgå socken. Fänrik under Axel Kurcks fana. Fick 1582 frihet på två rökar i Kroksnäs i Borgå socken. Adlad 1586-03-15. Hövidsman vid Claes Flemings trupper under klubbekriget. Undertecknade på Åbo slott kapitulationsbrevet till hertig Carl 1599-09-11. Levde ännu 1604-08-14, då han fick Kurböle i Borgå socken under frälse villkor. Gift 1579-12-20 Sarvlaks


  • Hans Jönsson Ållon [i Finland], till Kråkö och Tjusterby i Borgå socken och Kärkkäälä i Jääskis socken. Knekthövidsman för nyantagna knektar 1612 och tågade till Ryssland. Introd. 1634-07-15 under nr 182, vilket nummer sedan ändrats till 210. Död 1638-05-14 i Borgå, ihjälstucken under dryckeslag av Carl Hansson Lindelöf. Gift med Catharina Dufva i Finland, död kort före 1637-01-05, dotter av slottsfogden Bengt Dufva (i Finland, nr 95) och Anna Bertilsdotter (Mjöhund) av en adlad men ej introd. ätt.


  • Johan Hansson Ållon, var om sina 15 år, då han 1637 i Borgå på sina egna och sina omyndiga syskons vägnar kärade till sin morbroder Peder Dufva om sin avlidna moders del i Strömsnäs säteri i Viborgs socken. Bytte 1654 sin del i Kråkö mot Ängsön i Borgå socken. Kornett under Erik Kruses regemente. Stupade 1656-04-00 i Litauen. Gift med Barbara Dorotea von Borgentreich, vilken som änka anhöll om hans resterande lön.
  • Flera barn, voro omyndiga 1637, nämnas ej senare.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.