Åkerman nr 2320

Från Adelsvapen-Wiki

2320.jpg


Adliga ätten Åkerman nr 2320 †

Adlad 1843-07-10 enl. 37 § R.F., introd. 1844. Utdöd 1877-05-02.


1Lk. 2 Öä.

  • Erik Åkerman, född 1653. Kanslist i Stockholm. Licentförvaltare i Riga. Tullförvaltare och tullinspektor i Viborg. Borgmästare därst. 1721–1723 och 1728. Död 1739. Gift med Maria von Elswich, född 1660, död 1729, dotter av inspektoren vid järnvägen i Stockholm Helmich von Elswich och Maria Rothlöben [Öä].

Barn:

  • Erik Helmich Åkerman, född 1690 i Stockholm. Volontär vid Björneborgs läns infanteribataljon 1708-01-00. Korpral därst. s. å. Förare vid karelska infanteriregementet 1709. Sergeant därst. 1710. Kornett vid Upplands stånddragonregemente 1713-10-06. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1717-07-03. Löjtnant därst. 1718-05-19. Avsked 1720-09-15. Återinträdde i tjänst 1723. Premiärlöjtnant vid regementet 1743-03-30. Regementskvartermästare därst. 1747-01-28. RSO 1751-04-28. Kapten i regementet 1752-10-30. Kompanichef 1759-09-07. Avsked 1762-09-13. Död s. å. 14/10. Ägde Tofta i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län. Gift (1:o med1 Margareta Lehmann, dotter av majoren vid garnisonsregementet i Malmö Erasmus Christian Lehmann. Gift 2:o) med2 Lena Greta Hasselberg, född 1713, död 1786-05-25 Harås

Barn:

  • 2. Fredrik Magnus Åkerman, född 1754. Landskamrerare i Göteborgs och Bohus län. Död 1830-04-20 i Göteborg. Ägde hus i nämnda stad, Ellesbo på Hisingen och del i Forsbacka bruk i Mo socken, Älvsborgs län. Gift 1785-10-09 i Göteborg med Ingeborg Oterdahl, född 1761, död 1825, dotter av handlanden i Göteborg, direktören för Grönländska kompaniet Anders Oterdahl och Dorotea Matsen.

Barn:

  • Fredrik Åkerman, adlad Åkerman, född 1800-12-16 i Göteborg. Student i Uppsala. Kansliexamen därst. 1818. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen av k. m:ts kansli s. å. 17/12. Hovrätts- och kameralexamen 1819. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 12/10. Vice häradshövding 1825-01-31. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt s. å. 22/2. Extra ordinarie fiskal därst. s. å. 1/12. Häradshövdings n. h. o. v. 1829-03-13. Ord. fiskal i samma hovrätt s. å. 23/6. Assessor därst. 1832-05-26. Fullmäktig i järnkontoret 1834–1841. Hovrättsråd 1840-12-21. T. f. landshövding i Västernorrlands län 1841-08-28. Ledamot av lagberedningen s. å. Landshövding i nämnda län 1842-03-09. RNO s. å. 28/7. LLA 1843. Adlad s. å. 10/7 enl. 37 § R.F. (introd. 1844 under nr 2320). KNO 1850-06-26. President i bergskollegium 1851-12-20. Direktör vid lantbruksakademien 1856-01-15–1857-12-04. President i kommerskollegium 1856-11-11. HLLA 1858. KmstkNO s. å. 28/4. KDDO1gr s. å. 26/7. StkDDO s. å. 31/10. StkNS:tOO 1864-11-05. Avsked från presidentsämbetet 1866-03-23. Död barnlös 1877-05-02 i Stockholm och slöt således själv sin adliga ätt. Ägde Mälsåker i Ytterselö socken, Södermanlands län 1853–1869. Gift 1835-04-27 i Stockholm med Henriette Josefine Benedicks, född 1816-02-27 i nämnda stad, död där 1873-05-24, dotter av grosshandlaren i Stockholm Vilhelm Benedicks och Josetine Seligmann.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.