:

Westberg från Hultsjö

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Anders Daniel Westberg, född 1757-09-08 (källa: Genline ID 1095.13.58400); kvartermästare; bosatt på Hovgården, Hultsjö sn (källa: Genline ID 1095.13.58400). Gift med jungfrun Elisabet Lundén, född 1756-04-21 (källa: Genline ID 1095.13.58400).

Barn:

  • Bernhard Anders Westberg, född 1787; fanjunkare; † 1822. se Tab 2.
  • Isak Gabriel Westberg, född 1788; kyrkoherde; † 1866. se Tab .
  • Ulrika Juliana Westberg, född 1792-05-20 på Hovgården, Hultsjö sn (källa: Genline ID 1095.13.58400, 1095.14.91400). Gift med fältväbeln Peter Cedergren, född 1790-10-17 (källa: Genline ID 1095.13.58400). Paret fick flera barn.

TAB 2

Bernhard Anders Westberg, (son till Anders Daniel Westberg, Tab 1), född 1787-11-27 på Hovgården, Hultsjö sn (källa: Genline ID 1095.13.55200); fanjunkare; ägare till 3/4 Söragården, Häggatorp, Hultsjö sn; † där 1822-01-24 (källa: Genline ID 1095.14.88200). Gift med jungfrun Margareta Christina Pontén, född 1884-12-29 i Vederslövs sn (källa: Genline ID 1095.13.55200); avflyttad med familjen till Hjärtlanda sn 1824 (källa: Genline ID 1095.14.88200).

Barn:

  • Per Leonard Westberg, född 1808-11-29 på Söragården, Häggatorp, Hultsjö sn (källa: Genline ID 1095.13.55200).
  • Anders Daniel Westberg, född 1810-09-08 på Söragården, Häggatorp, Hultsjö sn (källa: Genline ID 1095.13.55200).
  • Carolina Johanna Westberg, född 1815-09-19 på Söragården, Häggatorp, Hultsjö sn (källa: Genline ID 1095.13.55200).
  • Charlotta Oliva Augusta Westberg, född 1817-11-09 på Söragården, Häggatorp, Hultsjö sn (källa: Genline ID 1095.13.55200).
  • Gustaf Ferdinand Westberg, född 1819-04-03 på Söragården, Häggatorp, Hultsjö sn (källa: Genline ID 1095.13.55200).
  • Bror Sixtus Westberg, född 1821-06-22 på Söragården, Häggatorp, Hultsjö sn (källa: Genline ID 1095.13.55200).

Källor

Kyrkböcker. Sammanställt av: Mattias Loman'

: