Sterner

Från Adelsvapen-Wiki

Det finns bara en känd släkt i Sverige som burit namnet Sterner längre än 300 år. Övriga släkter Sterner verkar ha antagit efternamnet omkring förra sekelskiftet, alltså i slutet av 1800-talet och början av 1900.