Samson von Himmelstierna

Från Adelsvapen-Wiki

Samson von Himmelstierna

Livland, Estland. Kurland, Oesel

Schwed. Adel 1640

Se även von Samson-Himmelstjerna nr 2349