Rosenstierna

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rosenstierna nr 172. † 1863.

Friherrliga ätten Rosenstierna nr 179. † 1732.


F 179.jpg

Den (friherrliga) Rosenstiernska ättens vapensköld från Svensk WapenCDSläkten Rosenstierna härstammar från Pommern och inkom till Sverige med Mårten Wewitzer som adlades under namnet Rosenstierna av H.M. Konung Gustav II Adolf den 13/5 1630.

Mårten Wewitzer omnämndes som handelsman och borgare i Stockholm 1603. Utnämnd till direktör för Handelskompaniet 1623. Räntmästare 1626. Generalriksräntmästare 1633 och kallades i folkmun för "Kronans store långivare" pga. sina många och stora penningtransaktioner med den svenska staten.


Mårten Wewitzer Rosenstierna lät under sin livstid uppföra Rörstrands slott på Norrmalm i Stockholm, som till stora delar står kvar än idag. Han var även herre till egendomarna Lida, Visbohammar, Vårdinge och Hölö i Södermanland. Mårten Wewitzer ligger begravd i ättens gravkor i Vårdinge kyrka utanför Södertälje.


Upphöjd till friherrlig värdighet 2/2 1720.


TAB 1

Mårten Wewitzer (d.ä.) Född i Schwantewitz, Pommern, Tyskland. Gift med Gertrud Lubbe.


Barn:

  • Mårten, adlad Rosenstierna. Född 1582, † 1638. Se Tab 2.


TAB 2

Mårten Wewitzer (d.y.) Född 8/7 1582 i Pommern, † 21/11 1638 i Stockholm.

Gift 1:o 1/12 1611 med Beata Böckman, * 1593, † 1631.


Barn:

  • Mårten Rosenstierna (1612-1651)
  • Beata Rosenstierna (-1684)
  • Gunilla Rosenstierna (-1687)
  • Maria Rosenstierna (-1692)
  • Emerentia Rosenstierna (-1645)
  • Gertrud Rosenstierna (-1685)


Gift 2:o 4/8 1635 med Elsa Olofsdotter Oxehufvud, födelseår okänt, † 1643.


Barn:

  • Bo Rosenstierna (1636-1676)
  • Olof Rosenstierna (1638-1696)


Referenser

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

Personakt för Mårten Wewitzer

Roskildes historia