Moltke Hvitfeldt

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för ätten Moltke Hvitfeldt