Mall

Ifrågasatt uppgift

Från Adelsvapen-Wiki

[Ifrågasatt uppgift]

Placera {{Ifrågasatt uppgift}} efter ett påstående för att markera att just det påståendet kanske inte är korrekt. Motivera också varför på diskussionssidan.

Artiklar som förses med den här mallen hamnar automatiskt i Kategori:Faktakoll.