Limmerhult från Härryda socken

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Den hittills kända stamfadern är Per Limmerhult, bonde på gården Limmerhult i mitten av 1600-talet.

Barn:

  • Emanuel Limmerhult, åbo i Mölndal.
  • Sven Persson Limmerhult, † 1697. Se Tab 2

TAB 2

Sven Persson Limmerhult, † 1697. Handlande i Göteborg. Gift med Catharina Bijlfelt.

Barn:

  • Börje Limmerhult född 1687, † 1719. Förridare
  • Petter Limmerhult född 1691, † 1719. Se Tab 3
  • Emanuel född 1694, † mellan 1/8 och 24/11 1735. Barnlös. Gift 1720 med Christina Rasch. Dotter till tygvaktaren Jonas Rasch

TAB 3

Petter Limmerhult född 1691, † 1719. Handlande med burskap i Göteborg 1709-09-09. Gift 1:o med okänd, gift 2:o med Johanna Catarina Svahn, † 1745-03-25 i hennes 1:a gifte. Hennes 2:a gifte med rådmannen i Göteborg Magnus Gabriel Kling, † 1746-05-10. Dotter till kämnär Asmund Svahn född 1668, 1742-04-09 och Margareta Maule, † kort före 1733-09-15.

Barn:

  • Sven, † 1721.
  • Barbro Birgitta. Gift med kantor Andreas Bånge i hans 1:a gifte.
  • Helena Margareta, † 1756. Gift med kantor Andreas Bånge i hans 2:a gifte.

Källor och Litteratur

  • Wilhelm Berg: Göteborgssläkter Vol 1 F-L.