:

Kauffeldt

Från Adelsvapen-Wiki

  • Svenska och norska grenen Kauffeldt invandrade i mitten av 1700-talet från Tyskland via Norge och sedan därifrån i början av 1800, en gren till Danmark och en till Sverige. En gren finns kvar i Norge.
    Kauffeldtgården i Gjövik, Norge
  • Den släktgren som flyttat till Sverige är redan grundligt kartlagd och publicerad av Åke Kaufeldt (avliden -86). Av denna anledning publiceras inte det materialet här på sidan.
  • Det lär finnas åtminstone två grenar Kauffeldt som invandrat till U.S.A. under 1600- och 1700-tal, varav en är publicerad och även kartlagd av Mr. Robert Coffelt. Någon koppling mellan dessa grenar har inte ännu kunnat forskas fram.
  • De grenar som finns i övriga länder och utvandrat från Tyskland under 1500-, 1600- och 1700-tal är helt okända.

Källor och litteratur

  • Europäische Stamtafeln, vol. XVII Hessen, och vol. I:3 Mecklenburg.

: