Hammarbäck

Från Adelsvapen-Wiki

Det finns flera släkter Hammarbäck i Sverige. En släkt Hammarbäck har verkat i Uppland och norrut i landet. En annan släkt Hammarbäck har verkat huvudsakligen i Västmanland och Närke. Gemensamt för släkterna är att männen varit smeder till yrket och att man är valloner som invandrat under 1500- och 1600-talet till Sverige. I övrigt har man inte kunnat spåra något gemensamt släktskap för dessa bägge släkter Hammarbäck.