:

Färla, Björn Näfs ätt

Från Adelsvapen-Wiki

Angående Björn Näfs ätt är att nämna, att det ej kunnat bevisas, att Nils Björnsson var son till Björn Näf, men att detta synes troligt med hänsyn till att de båda tillhörde högfrälset och voro knutna till Västergötland; det sistnämnda framgår i Björn Näfs fall av att han begravdes i Gudhems kloster, i Nils Björnssons av hans ingifte i Algotssönernas ätt och svågerlag med västgötalagmannen Knut Magnusson (Tyrgils Knutssons ätt). Avsaknaden av dessa båda karakteristika gör, att man icke med samma grad av sannolikhet kan våga anse Björn Näf vara fader till den Arvid Björnsson, som förde färlavapnet 1328, och vars hustru liksom sin föregående make Johan Bondason var knuten till södra Uppland. Ärkebiskop Olof Björnsson, som i litteraturen länge uppgivits vara Björn Näfs son, förde icke färlavapnet, varför ingen anledning torde föreligga att hänföra honom till denna ätt


Björn Näf. Uppges ha tjänat Birger jarl och varit konung Magnus lärare. Uppträder tidigast 1276 och var redan då riddare, vilket visar, att han ej, såsom uppges i litteraturen, kan vara identisk med den 1285-1286 uppträdande södermanlandslagmannen Björn, vilken icke var riddare. Var riksråd 1288. Levde ännu 1296 och möjligen ännu 1299, om han är identisk med den riddare Björn Nilsson, som då uppträder såsom släkting till Orestes Keldorsson. Var 1296 gift med Kristina Ulvasedotter, som levde ännu 1322 och var dotter av Ramfrid Gustavsdotter (lejon) i äktenskap med en Ulvase.

Son (då det är osäkert, om han var Björn Näfs son, kan det ej heller med säkerhet påstås, att han var född i angivet äktenskap):

  • ? Nils Björnsson. Uppträder tidigast 1308 i ett brev, som uppger honom vara hertig Eriks råd, men detta brevs äkthet har med rätta betvivlats. Var riddare 1310. Uppträder såsom riksråd från 1318 och som lagman i Närke från 1319. Nämnes som levande senast 1328 och dog troligen senast 1330, då han fått en efterträdare som lagman. Gift möjligen redan 1317 och säkert senast 1320 med Katarina, som levde ännu 1322 och var dotter av riddaren Rörik Algotsson (Algotssönernas ätt) i äktenskap med närkeslagmannen Filip Törnessons (Hjorthorn, Törne Matssons ätt) dotter Birgitta. Hon var barnlös och valde gravplats i Riseberga kloster.

Källor

Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). Hans Gillingstam Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen.

: