Den yngre Pukeätten

Från Adelsvapen-Wiki

Denna släkte förde i vapnet [En svart båt i vitt fält och ibland en röd båt i gult fält].

TAB 1

Peter Ragvaldsson Puke till Rörvik och Karin Håkansdotter, en dotter till Håkan Fabersson till Söderby [Halvmåne under två stjärnor]. Kungsfogde 1430, 1432 och 1433 i Hälsingland.

Barn:

  • Erik Pedersson Puke [Svart båt i vitt fält]. Svenskt riksråd 1434. Riksråd och hövitsman på Korsholm 1440 och 1443 då han skänkte sitt gods Ryckleby på Öland till Nådendals kloster i Finland vars gåvobrev förseglades av domprosten i Åbo Mäster Olof, riddaren Henric Calusson och Jonis Hanisson. Gift med Anna Gille medlem av Norges kungasläkt. (Stiernman, Svea och Göta hövdingaminne vol II)
  • Ragvald Pedersson Puke [Röd båt i gult fält]. Riksråd 1440, lagman i Östergötland 1441 då han utgav åtskilliga dombrev samt 1442. Lagman i Småland 1444. Gift med Anna Markvardsdotter dotter till Markvard Stensson. (Stiernman, Svea och Göta hövdingaminne vol I)


Källor och litteratur

  • Stiernman, Svea och Göta Hövdingaminne Vol. 1 och 2.