Den äldre Pukeätten

Från Adelsvapen-Wiki

Denna släkt förde i sitt vapen [En svart örnvinge i gult fält].


Av okänt samband

  • Anna Olofsdotter, † 1758-03-04 på Heden i Delsbo. Sergeantänkan på Heden, kallade sig Lund men var en Puke, av den gamla adliga Puke-släkten. Hon blev 97 år gammal. Källa: Delsbo C:2 (AD) s456 b236.