Von Fersen nr 56

Från Adelsvapen-Wiki

G 056.jpg

Grevliga ätten von Fersen nr 56 †

Grevlig 1712-03-28, introducerad 1719. Utdöd 1839-04-13.


TAB 1

Reinhold Johan von Fersen, greve von Fersen (son av Hans von Fersen, friherre von Fersen, se friherrliga ätten von Fersen nr 63, Tab. 10), greve till Granhammar i Västra Ryds socken, Uppsala län, friherre av Cronendahl, arvherre till Maart, Walkull, Jegelecht, Abia, Palloper, Laupa och Poll samt herre till Tibble i Västra Ryds socken och Bjelkesta i Giresta socken (båda i Uppsala län). Född 1646. Volontär vid hertigens av Kurland regemente 1671. Löjtnant vid kurländska dragonregementet 1672-04-00. Kapten vid ett holländskt dragonregemente 1674. Major vid Viborgs och Nyslotts dragonregemente 1675-05-04. Överstelöjtnant vid Västerbottens infanteriregemente 1677-07-22. Överste för samma regemente 1684-12-12. Vice landshövding i Västerbottens län 1688. Överste för svenska livregementet till fot, generalmajor av infanteriet och kommendant i Göteborg 1702-10-13. Landshövding i Hallands län 1705-02-25. Generallöjtnant samt guvernör i Riga 1709-10-12. Guvernör i Wismar och överste för garnisonsregementet i Wismar 1710-08-30. Kunglig råd 1711-01-03. Greve 1712-03-28 (sonen introducerad 1719 under nr 56). Generalfälttygmästare 1712-07-05. President i Svea hovrätt 1715-09-15. Död 1716-12-10 i Stockholm. Han var med i slagen vid Landskrona, Dünaströmmen och Klissov. Gift 1682 med friherrinnan Anna Sofia von Ungern-Sternberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med generalmajoren Jakob Staël von Holstein, naturaliserad Stael von Holstein, nr 834, född 1628, död 1679), dotter av överstelöjtnanten Volmar von Ungern-Sternberg, friherre von Ungern-Sternberg, och Sofia von Yxkull.

Barn:

 • Hans, född 1683. Generallöjtnant och president. Död 1736. Se Tab. 2.
 • Dorotea Charlotta, till Nordkärr i Holms socken, Älvsborgs län. F. 1685-03-05, död 1756-01-06 och ligger jämte sin man begraven i Holms kyrka. Gift 1708-01-19 med översten, friherre Volmar von Scheiding, född 1670, död 1750.

TAB 2

Hans (son av Reinhold Johan von Fersen, greve von Fersen, Tab. 1), greve till Ljung i Ljungs socken, Östergötlands län, friherre till Steninge i Husby socken, Stockholms län samt herre till Granhammar och Tibble samt Gäddgården i Arboga socken, Västmanlands län. Född 1683-03-02 i Reval. Volontär vid Västerbottens infanteriregemente 1700. Wachtmeister vid hertig Fredrik IV:s av Holstein-Gottorp drabantkår samt kammarjunkare hos hertigen 1701. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente till fot 1703-07-01. Kapten vid pommerska dragonregementet 1705-03-15, major vid norra skånska kavalleriregegemetet 1710-02-05. Generaladjutant vid bohuslänska armén (västgötaarmén) 1711-02-15. Överste vid konung Stanislai av Polen drabanter 1711-06-10. Sekundöverste för Västgöta kavalleriregemente 1711-07-06. Överste för Upplands stånddragonregemente 1712-01-27. Konfirmationsfullmakt 1712-04-30. Överste för Västgöta kavalleriregemente 1714-03-15. Åter överste för Upplands stånddragonregemente 1714-11-25. Generalmajor av kavalleriet 1719-04-29 (1719-07-30). Generallöjtnant av kavalleriet 1720-01-02 (1720-01-26). Guvernör i Narva 1720-01-05. President i Svea hovrätt 1731-06-28. Död 1736-05-25 i Stockholm, jordfäst i Riddarholmskyrkan och ligger jämte sin fru begraven i den av sonen Fredrik Axel byggda familjegrav i Ljungs kyrka, dit deras lik fördes från Wachtmeisterska gravkoret i Riddarholmskyrkan. 'Han erhöll i slaget vid Klissov 1706-10-19 sju svåra blessyrer, därav han blev liggande på marken bland de döda. Försålde alla sina arvegods i Est- och Livland, sedan nämnda länder kommo under ryskt välde, samt köpte 1730 Ljung och 1736 Steninge, vilka gods hans änka sedermera 1747-05-30 gjorde till fideikommiss, det senare för äldre och det förra för yngre sonen.'. Gift 1715-05-22 på Stockholms slott med grevinnan Eleonora Margareta Wachtmeister af Mälsåker, född 1684-10-10. Död 1748-12-23, dotter av kungliga rådet och fältmarskalken, friherre Axel Wachtmeister af Björkö, greve Wachtmeister af Mälsåker, och friherrinnan Anna Maria Soop af Limingo.

Barn:

 • Carl Reinhold, född 1716. Överhovjägmästare och en av rikets herrar. Död 1786. Se Tab. 3.
 • Anna Sofia, född 1717-06-20, död i barnsäng 1751-07-08. Gift 1748-12-13 i Stockholm med sin halvkusin, generallöjtnanten och överståthållaren Jakob Albrekt Lantingshausen, friherre von Lantingshausen, född 1699, död 1769.
 • Fredrik Axel, född l719. Riksråd och fältmarskalk, död 1794. Se Tab. 4.

TAB 3

Carl Reinhold (son av Hans, Tab. 2), greve och herre till Steninge mm. Född 1716-04-07. Kammarherre (SAB.) 1732-10-23. Student i Uppsala (Um.) 1733-09-08. Auskultant i Svea hovrätt 1735-10-08. Vistades sedan utomlands och var kapten i fransk tjänst i sex år. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1736. Adjutant vid norra skånska kavalleriregementet 1738-05-08. Kammarherre, hovjägmästare 1745-08-10. Överhovjägmästare 1752-12-12. RSO 1755-01-13. Ceremonimästare vid KMO 1768-11-21. KNO 1768-11-21. LMA. Avsked såsom ceremonimästare 1773-11-21. RoKavKMO 1773-11-21. Dubbad 1774-04-28. Avsked från överhovjägmästaresysslan 1776-09-09. Riksråd och en av rikets herrar 1782-09-01. Erhöll överinseendet av Kungl Maj:ts teater och hovkapell 1783-01-13, från vilken befattning han avgick 1786. Död 1786-05-07 i Stockholm (Joh.) [Sj]. Gift där 1748-02-18 med hovfröken, friherrinnan Charlotta Fredrika Sparre, döpt 1719-06-07. Hovmästarinna 1760. Riksrådinnevärdighet 1778. Överhovmästarinna hos drottningen 1780. Död 1795-12-20 i Stockholm, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen friherre Fredrik Henrik Sparre, och hans 1:a fru Virginia Christina Lilliehöök af Fårdala.

Barn:

 • Ulrika Eleonora, född 1749-03-24 och döpt 1749-03-31. I Stockholm. Hovfröken (SAB.) 1766-04-28. Statsfru hos drottningen (SAB.) 1775-04-24. Tjänstfri 1795 (Shp.). Död 1810-09-17 på Frötuna i Rasbo socken, Uppsala län. Gift 1:o 1770-12-18 med kammarherren, friherre Nils von Höpken, född 1749, död 1779. Gift 2:o 1797-07-14 i Stockholm med översten Georg Jonas von Wright, född 1754, död 1800.
 • Fredrika Ingeborg, född 1750-04-05 i Stockholm, begraven 1750-04-16 i Jakobs kyrka .
 • Sofia Charlotta, född 1751-09-15 i Stockholm. Hovfröken. Död i Stockholm 1774-07-29. Gift 1773-04-11 på Ekolsund i Husby-Sjutofts socken, Uppsala län med överhovstallmästaren, greve Adolf Fredrik Lewenhaupt, i hans 1:a gifte, född 1745, död 1791.
 • Christina Augusta, född 1754-03-10. Hovfröken 1771(4). Statsfru hos drottning Sofia Magdalena 1777-02-18. Tjänstfri 1795. Död 1846-04-08 i Stockholm. Gift 1770-12-07 med hovkansleren, greve Fredrik Adolf Löwenhielm, född 1743, död 1810.
 • Charlotta Fredrika, född 1756-06-08, död 1810-11-21 på Frötuna. Gift 1:o 1771 i Stockholm med kammarherren, friherre Adolf Ludvig Hamilton af Hageby, född 1746, död 1777. Gift 2:o 1779-07-19 på i Vittskövle socken, Kristianstads län med riksrådet, friherre Emanuel De Geer af Leufsta, nr 253, född 1748, död 1803.
 • Eva Helena, född 1759-03-05, död 1807-07-19 vid Karlberg i Solna socken, Stockholms län. Gift 1774-07-24 i Stockholm med översten, friherre Erik Göran Adelswärd, i hans 1:a gifte, född 1751, död 1810.

TAB 4

Fredrik Axel (son av Hans, Tab. 2), greve och herre till Ljung och Steninge samt Mälsåker i Ytterselö socken, Södermanlands län, Lövstad i Kimstads socken, Östergötlands län, Finnåker i Fellingsbro socken, Västmanlands län och Vurojocki i EuraAminne socken, i Finland. Död 1719 i Stockholm. Johanniterriddare redan i sin barndom. Kammarherre (SAB.) 1732-10-23. Student i Uppsala (Um.) 1733-09-10, och i Lund 1734 (Sön.). Volontär vid livregementet till häst 1737. Korpral vid livregementet 1738. Gick i fransk tjänst 1739. Kapten vid regementet Royal Alsace i Frankrike 1740-05-06. Adjutant vid regementet Royal Alsace i Frankrike 1740-12-30. Adjutant hos franske generalen Duc de Bouflers 1741. Kornett vid livregementet till häst 1741-09-03. Löjtnant vid livregementet 1742-08-14. Korpral vid livdrabantkåren 1743-02-11. Överste à la suite vid regementet Royal Alsace 1744-04-01. Aide major général 1744-09-11. Överste för ett av honom uppsatt infanteriregemente i Zweibrücken 1744-12-05. Överste för ett eget tyskt regemente i Iransk tjänst 1745-11-01. Brigadiär i fransk tjänst 1748-05-01. RSO 1748-09-26. Generalmajor av kavalleriet i Sverige 1750-10-16 avsked ur franska tjänsten 1753. Lantmarskalk vid riksdagen i Stockholm 1755. Överste för livgardet 1756-06-30. Generalmönsterherre för de värvade och indelta regementena i Sverige 1756-07-08. Generallöjtnant av infanteriet 1757-06-06. KmstkSO 1758-11-21. Överkommendant i Stralsund 1758. Åter lantmarskalk 1760. General 1763-03-01. RoKav KMO 1765-11-25. 3:e gången lantmarskalk 1769. Fältmarskalk 1770-01-12. Ledamot av Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse (excellensklassen) 1771. Riksråd 1772-08-22. Entledigad från Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse 1773-03-22. Kommendör av Johanniter Ordern. Vid svenska akademiens stiftande en ibland dess 18 ledamöter 1786-04-05. Död 1794-04-24 i Stockholm och begraven i Riddarholmskyrkan 1794-04-30. Flyttades sedan till familjegraven i Ljungs kyrka, Östergötlands län. Han är den särdeles under frihetstiden bekante Axel Fersen. Lämnade efter sig ofantlig rikedom, däribland 218 mantal och järnbruk till 3,020 skeppunds smide. Gift 1752 med stiftsjungfrun, grevinnan Hedvig Catharina De la Gardie, född 1732-05-30. Statsfru hos drottningen (SAB.) 1778-01-25. Död 1800-04-22 i Stockholm, dotter av riksrådet och överstemarskalken, greve Magnus Julius De la Gardie nr 3, och grevinnan Hedvig Catharina Lillie nr 17.

Barn:

 • Hedvig Eleonora, född 1753-07-02, i Stockholm, död 1792-11-08 i Pisa, dit hon för sin hälsa rest. Gift 1773-10-29 på Mälsåker med en av rikets herrar, överstemarskalken, friherre Ture Leonard Klinckowström, i hans 2:a gifte, född 1735, död 1821.
 • Hans Axel, till Ljung och Steninge mm. Född 1755-09-04, i Stockholm. Korpral vid livregementet till häst 1770-12-11. Livdrabant 1771-01-21. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1773-03-31. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1773-08-12. Kapten i armén 1775-05-10. Kapten vid finska lätta dragonkåren 1775-05-22. Överste för regementet Royal Suédois i Frankrike. RFrO Plemér. RSO 1781-12-19. Kaptenlöjtnant och överste i armén 1782-03-11. Överstelöjtnant vid finska lätta dragonkåren 1783-06-02. Överstelöjtnant vid adelsfanan 1787-12-17. KSO 1791-11-21. Generalmajor 1792-05-15. KmstkSO 1798-11-26. En av rikets herrar 1799-11-16. Uppsala akademis kansler 1799-12-16. RoKavKMO 1800-11-14. Riksmarskalk 1801-07-21. Ledamot av Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse 1801. Generallöjtnant 1802-12-09. Ogift, till döds massakrerad på rådhusgården i Stockholm 1810-06-20, vid ett upplopp, då kronprinsen Carl Augusts lik infördes till huvudstaden, begraven 1810-11-00 i Riddarholmskyrkan med serafimerceremoni samt därifrån förd till familjegraven i Ljungs kyrka. Han var den franska konungafamiljen behjälplig vid dess flykt i juni 1791.
 • Eva Sofia, född 1757-03-30. Hovmästarinna hos drottning Hedvig Elisabet Charlotta. Död 1816-02-11 på Lövstad. Hon är den bekanta fröken Sofia Fersen, som gav korgen åt prins Fredrik Adolf av Östergötland, måste vid upploppet i Stockholm 1810-06-20. Förklädd fly till Vaxholm, där hon någon tid sätt i säkerhet. Gift 1777-03-21 i Stockholm med kammarherren, greve Adolf Ludvig Piper, född 1750, död 1795.
 • Fabian Reinhold, född 1762. Överstekammarherre och en av rikets herrar. Död 1818. Se Tab. 5.

TAB 5

Fabian Reinhold (son av Fredrik Axel, Tab. 4), till Ljung, Steninge och Mälsåker mm. Född 1762-10-07 i Stockholm. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1767. Sergeant vid livgardet 1772-01-12. Fänrik vid livgardet 1774-09-15. Löjtnant 1778-10-09. Stabskapten 1783-05-08. Kapten och kompanichef (KrAB.) 1786-02-14. Överste i armén och kaptenlöjtnant vid drabantkåren 1792-03-15. Sekundmajor vid Svea livgarde 1792-07-16. Överstelöjtnant vid konungens Göta livgarde (KrAB.) 1793-04-15. Konungens överstekammarjunkare 15/4. RSO 1795-04-25. Överstelöjtnant och sekundchef för livgardet 1796-04-29. Avsked ur krigstjänsten 1796. 7/10 ledamot av allmänna ärendernas beredning 1799-04-24. KSO 1799-06-17. Konungens överstekammarherre i survivans 1802-02-16. KmstkSO 1802-12-09. En av rikets herrar 1809-06-27. Avsked från överstekammarherretjänsten (SAB.) 1810-07-18. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1812. RoKav KMO 1814-12-16. Död 1818-03-10 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka samt sedan förd till familjegraven i Ljungs kyrka. Han bevistade kriget med Ryssland 1788–1789 och fick därunder i affären vid Högfors en svår kontusion på bröstet. Gift 1797-02-21 i prinsessan Sofia Albertinas palats i Stockholm med prinsessans hovfröken Lovisa Sofia Piper, född 1777-10-26 i Stockholm. Hovfröken 1794. Underhovmästarinna hos drottningen (SAB.) 1800-07-20. Hovmästarinna (SAB.) 1800-08-04. Överhovmästarinna 1805-03-29. Avsked därifrån 1810-06-21. Död 1849-01-04 i Stockholm, dotter av hovmarskalken Sten Abraham Piper, och friherrinnan Catharina Vilhelmina Ehrensvärd nr 267.

Barn:

 • Axel, till Ljung och Steninge. Född 1798-08-10. Fanjunkare vid Svea livgarde. Kornett vid livgardet till häst 1815-08-20. 2. Löjtnant vid Svea livgarde 1817-12-09. 1. löjtnant (KrAB.) 1819-12-15. Ryttmästare 1821-12-18. Adjutant hos konungen (KrAB.) 1822-04-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén 1822-05-07. Major i armén 1823-12-01. RSO 1824-05-23. Död ogift 1838-03-24 i Pisa.
 • Fabian, född 1800-01-11, i Stockholm, död i Stockholm 1800-05-11.
 • Gustaf Hans, född 1802. Major. Död 1839. Se Tab. 6.
 • Hedvig Vilhelmina Augusta Sofia Maria Teresia (Louise), född 1816-03-18 i Stockholm, död i Stockholm 1879-12-29. Gift 1835-08-25 på Ljung med kammarherren, greve Carl August Gyldenstolpe, född 1800, död 1872. De innehade fideikommissegendomen Ljung och ägde Mälsåker och Steninge samt Fersenska huset och terrassen i kvarteret Blasieholmen i Stockholm.

TAB 6

Gustaf Hans (son av Fabian Reinhold, Tab. 5), till Ljung och Steninge. Född 1802-12-05 i Stockholm. Fanjunkare vid livregementets husarkår. Kornett vid livgardet till häst 1821-10-09. Löjtnant vid livregementets husarkår 1825-07-27. Ryttmästare i armén 1829-04-04. Avsked från gardet 1829-08-16. Ordonnansofficer hos konungen. Major i armén 1836-01-28. Adjutant hos konungen 1836-05-12. Död 1839-04-15 och utgick med honom på svärdssidan grevliga ätten von Fersen. Gift 1836-12-06 med friherrinnan Sofia Ulrika Bonde, född 1817-08-01 på Eriksberg: i Stora Malms socken, Södermanlands län. Hovmästarinna hos drottning Josefina 1844-03-03. Död 1846-09-21 i Stockholm. Dotter av överstekammarjunkaren, friherre Carl Bonde, och Ingeborg Bonde.

Barn:

 • Lovisa Sofia Ingeborg Adelaide, född 1838-03-12, död 1838-03-13.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.